Bestuurlijke vernieuwing en diversiteit

Bestuurders kunnen, eventueel met begeleiding van een verenigingsondersteuner/-adviseur, nu zelf aan de slag met vraagstukken rondom optimale (team)samenstelling, representativiteit en betrokkenheid van het bestuur. Bijgevoegde document ‘Gereedschap voor bestuurlijke vernieuwers' geeft handige informatie, tips en handvatten voor bewustwording, reflectie en actie.

Sportief Coachen

Het traject ‘Sportief Coachen’ heeft als doel de trainers, coaches en begeleiders binnen de vereniging vanuit dezelfde visie te leren coachen en begeleiden 
Meer informatie over dit traject

Coach de coach

Het traject ‘Coach de coach’ heeft als doel trainerscoaches binnen de vereniging op te leiden om trainers in de praktijk te begeleiden. Tevens ervoor te zorgen dat deze trainersbegeleiding vast onderdeel wordt van het verenigingsbeleid. 
Meer informatie over dit traject

Sportief Besturen

De workshop Sportief Besturen is de basis voor de manier waarop leden van de vereniging met elkaar omgaan, hoe gasten en tegenstanders worden verwelkomd, hoe ouders langs de lijn staan, etc. 
Meer informatie over dit traject

Besturen met een visie

De module ‘Besturen met een visie - de basis’ is bedoeld voor verenigingen die onvoldoende basis hebben om met één van de activiteiten in het kader van ‘Naar een veiliger sportklimaat’ aan de slag te gaan. De module is bedoeld als opstap naar de kernmodule Sportief Besturen. 
Meer informatie over dit traject

Verenigingsbox

 De vraag waar bestuurders vaak mee worstelen is hoe het gesprek over ‘Sportiviteit & Respect’ op gang te brengen. Om hen hierbij te helpen is een toolkit ontwikkeld met tips en praktijkvoorbeelden: de Verenigingsbox.
Meer informatie over dit traject

Gezond sportklimaat (Verantwoord alcoholgebruik)

Alcoholbeleid, bestrijding van obesitas en rookbeleid zijn belangrijke onderdelen in het nationaal preventieakkoord. In samenwerking met Stichting Jeugd en Alcohol kunnen we kinderarts dr. Nico van der Lely als expert-gastspreker inzetten. Samen met Matthea Kwint (KNLTB) zal hij vertellen wat de invloed is van alcoholgebruik op het (puber)brein en hoe sportverenigingen het alcoholbeleid toe kunnen passen. Meer informatie over dit traject.

Lang leve de sportouder

Ouders langs de lijn, ze vormen een issue bij alle sporten. Ze lijken vaak te veel ingesteld op winnen en hebben daardoor een verkeerde impact op het sportplezier van hun kind en op de sfeer rondom wedstrijden. Het gevolg is dat kinderen ophouden met sporten en verenigingen het moeilijk vinden om de ouders de plaats te geven die zij verdienen. Dit, terwijl we weten, dat een positief ondersteunende ouder juist enorm kan bijdragen aan de sportbeleving van het kind en het verenigingsleven.
Meer informatie over dit traject