Themagericht trainen en coachen van pubers

Jongeren 1000x665

Jongeren in de puberleeftijd zijn druk bezig een eigen identiteit te ontwikkelen. Hormonen gieren door het lijf, ze spiegelen zich constant aan anderen, ze zoeken grenzen op en ze zijn altijd op zoek naar het nut van de opdrachten die ze krijgen. Het lichaam verandert, maar ook hun ideeën en identiteit. De zoektocht naar zelfstandigheid levert soms harde confrontaties op met de mensen om hen heen. De fase waarin ze zitten is anders dan die van jonge kinderen en dat vraagt om een heel andere benadering, ook door de trainer. Betrokkenheid, doelstellingen en doorzettingsvermogen zijn belangrijke thema’s in de ontwikkeling. Hier kunnen trainers en coaches een grote bijdrage aan leveren!

 


Wil je deze opleiding als individu volgen?

Onze nieuwe website sportopleidingen.nl is gelanceerd. Op dit vernieuwde platform vind je voortaan al onze opleidingen en (bijscholingen) voor individuele trainers, bestuurders, scheidsrechters, opleiders en vrijwilligers. Wil je deze opleiding als individu volgen? Ga dan naar www.sportopleidingen.nl.

Hier op www.academievoorsportkader.nl vind je al onze incompany opleidingen/scholingen die we op maat kunnen leveren. Wanneer, waar en hoe jou het beste uitkomt. Voor kleine en grote groepen.


 

Tijdens deze scholing leren de deelnemers over de werking van het puberbrein, zichzelf te verplaatsen in pubers en hun (best drukke) leven en leren ze om trainingen aantrekkelijker te maken. Ook is er aandacht voor wat er gebeurt in de hersenen wanneer iemand plezier heeft en waarom het belangrijk is om oefeningen uitdagend en leuk te maken. Tenslotte leren ze om pubers echt te betrekken bij hun training door ze zelf steeds meer verantwoordelijkheid te geven en de regie aan hen over te dragen. De deelnemer organiseert de training zo dat de pubers zowel sportief als persoonlijk voldoende uitgedaagd worden.

Belangrijke onderdelen van de scholing zijn: plezier, positieve aandacht, gezamenlijk doelen stellen en zelf-ontdekkend leren. Jongeren worden zich bewust van wat ze leren en bereiken. De trainer komt gegarandeerd terug met nieuwe inzichten, inspiratie en veel praktische trainingsvarianten.

De scholing is bedoeld voor trainers of coaches die aantoonbare ervaring hebben met het zelfstandig geven van trainingen aan sporters. Een diploma is niet vereist. De scholing wordt aangeboden op KSS niveau 3 van een bij NOC*NSF aangesloten sportbond.

Meer info

Voor meer informatie kun je contact opnemen met de Academie voor Sportkader via opleidingen@nocnsf.nl

Duur

De scholing bestaat uit drie dagdelen.

Programma

In de eerste twee dagdelen van deze scholing krijgen de deelnemers inzicht in ontwikkelingskenmerken van pubers. Daarbij gaan ze op zoek naar antwoord op vragen als: ‘Hoe leren jongeren in deze leeftijd?’ of ‘Wat is mijn rol als trainer?’ of ‘Welke invloed heb ik als trainer?’

Ze leren hoe ze de ontwikkelthema’s betrokkenheid, doelstelling en doorzettingsvermogen expliciet een plaats kunnen geven in de opbouw van de training.

Vervolgens wordt aandacht besteedt aan de achterliggende principes van de ontwikkeling van plezier, betrokkenheid en aanverwante thema’s. Met de benodigde informatie bij de hand ervaren de deelnemers zelf in de gymzaal hoe al deze onderwerpen een plek kunnen krijgen in de opbouw van hun training. Ter afsluiting van het tweede dagdeel gaan ze aan de slag met het voorbereiden van hun eigen vernieuwde training voor pubers.

Het derde en laatste dagdeel staat in het teken van doen! De trainers gaan hun eigen training, waarin sociale en persoonlijke ontwikkeling centraal staan, uitvoeren en evalueren. Ze leren dus hoe ze - naast sporttechnische en tactische vaardigheden - hun sporters ook kunnen introduceren in specifieke ontwikkelthema’s.

Uiteindelijk bevordert dit het zelf-ontdekkend leren bij de puber: zij ervaren wat ze leren en kunnen. Het zorgt voor meer plezierbeleving en betrokkenheid. Dit is waardevol voor de verdere ontwikkeling binnen de sport, maar zeker ook daarbuiten!

Meer info

Het tweede en derde dagdeel van de scholing vinden plaats in een gymzaal. De deelnemers nemen dus niet alleen pen en papier mee, maar ook zaalschoenen en sportkleding.

Na deze scholing

  • …zijn ze bewust van hun visie op de rol van een trainer;
  • …zijn ze in staat om tijdens trainingen plezier en betrokkenheid te bevorderen;
  • …zijn ze in staat om sporters zelf-ontdekkend te laten leren tijdens trainingen.

Na afloop van de scholing ontvangen de deelnemers een bewijs van deelname. Informeer bij de bijhorende bond of deze scholing mogelijk licentiepunten oplevert.

Let op! Net als in de scholing ‘themagericht trainen en coachen van 6- tot 12-jarigen’ staan ontwikkelthema’s binnen de training centraal. De inhoud verschilt in de ontwikkelingskenmerken van de leeftijdsgroep en de thema’s die als centraal voorbeeld worden gebruikt.

Hieronder vind je een overzicht van alle scholingen 'Themagericht trainen en coachen van pubers'. Deelname aan deze scholing bedraagt €130,- maar is vrijgesteld van BTW.

Er zijn geen bijeenkomsten.
Deel dit via: