Themagericht trainen en coachen van 6- tot 12-jarigen

NSW_2306

Kinderen in de leeftijd van 6 tot 12 jaar zijn volop in ontwikkeling. Ze worden zich bewust van wat ze goed of juist minder goed kunnen. Ze leren zich verhouden tot anderen, ontwikkelen hun eerste zelfbeeld en mogelijk ook hun eerste ambities. Zelfvertrouwen is in deze fase een centraal thema. In deze training leren de deelnemers zelfvertrouwen bij kinderen tot ontwikkeling te brengen met aandacht voor plezier.

 


Wil je deze opleiding als individu volgen?

Onze nieuwe website sportopleidingen.nl is gelanceerd. Op dit vernieuwde platform vind je voortaan al onze opleidingen en (bijscholingen) voor individuele trainers, bestuurders, scheidsrechters, opleiders en vrijwilligers. Wil je deze opleiding als individu volgen? Ga dan naar www.sportopleidingen.nl.

Hier op www.academievoorsportkader.nl vind je al onze incompany opleidingen/scholingen die we op maat kunnen leveren. Wanneer, waar en hoe jou het beste uitkomt. Voor kleine en grote groepen.


 

Docente Ine Klosters: “Een coach móet meer bieden dan alleen de technische vaardigheden van de betreffende sport. Het gaat er niet alleen om hoe een pupil een pass moet geven of in welke hoek de bal moet. Kinderen in de leeftijd van 6 tot 12 jaar leren op de sportvereniging allerlei vaardigheden die ze kunnen gebruiken op school, thuis en later in hun verdere leven. De toegevoegde waarde van een sportvereniging en een coach ligt naar mijn mening niet in de medailles, maar in de maatschappelijke functie. Sport is na het gezin en school het derde opvoedmilieu voor kinderen.”

 

In deze scholing leren de trainers en coaches om zowel sportieve als pedagogische thema’s in hun trainingen te verwerken en samen met het kind te ontdekken wat ze allemaal al kunnen en willen leren. Een coach heeft een belangrijke tool in handen om het zelfvertrouwen van zijn/haar sporters te vergroten. Natuurlijk houden trainers van hun sport en willen ze die liefde graag overdragen. Maar ze hebben ook de kans om aan hun trainingen een extra dimensie te geven en echt iets aan het leven van de sporters toe te voegen. Dat maakt het trainen zoveel leuker, ook voor de trainer zelf. Belangrijke onderdelen van de scholing zijn: plezier, positieve aandacht, gezamenlijk doelen stellen en zelf-ontdekkend leren. Kinderen worden zich bewust van wat ze leren en bereiken.

 

De scholing is bedoeld voor trainers die aantoonbare ervaring hebben met het zelfstandig geven van trainingen aan sporters. Een diploma is niet vereist. Deze scholing wordt aangeboden op KSS niveau 3 van een bij NOC*NSF aangesloten sportbond.

 

Meer info

Voor meer informatie kun je contact opnemen met de Academie voor Sportkader via opleidingen@nocnsf.nl.

Duur

De scholing bestaat uit drie dagdelen.

 

Programma

In de eerste twee dagdelen van deze scholing krijgen de deelnemers inzicht in ontwikkelingskenmerken van 6 tot 12 jarigen. Daarbij gaan ze op zoek naar antwoord op vragen als: ‘Hoe leren jongeren in deze leeftijd?’ of ‘Wat is mijn rol als trainer?’ of ‘Welke invloed heb ik als trainer?’

Ze leren hoe ze de ontwikkelthema’s zelfvertrouwen, een positief zelfbeeld en het zich verhouden tot anderen expliciet een plaats kunnen geven in de opbouw van de training.

 

Vervolgens wordt aandacht besteedt aan de achterliggende principes van de ontwikkeling van plezier, zelfvertrouwen en aanverwante thema’s. Met de benodigde informatie bij de hand ervaren de deelnemers zelf in de gymzaal hoe al deze onderwerpen een plek kunnen krijgen in de opbouw van hun training. Ter afsluiting van het tweede dagdeel gaan ze aan de slag met het voorbereiden van hun eigen vernieuwde training voor 6 tot 12 jarigen.

 

Het derde en laatste dagdeel staat in het teken van doen! Ze gaat hun eigen training, waarin sociale en persoonlijke ontwikkeling centraal staan, uitvoeren en evalueren. Ze leren dus hoe ze - naast sporttechnische en tactische vaardigheden - hun sporters ook kunnen introduceren in specifieke ontwikkelthema’s.

 

Uiteindelijk bevordert dit het zelf-ontdekkend leren bij de 6 tot 12 jarigen: zij ervaren wat ze leren en kunnen. Het zorgt voor meer plezierbeleving en vertrouwen. Dit is waardevol voor de verdere ontwikkeling binnen de sport, maar zeker ook daarbuiten!

 

Meer info

Het tweede en derde dagdeel van de scholing vinden plaats in een gymzaal. De deelnemers moeten dus niet alleen pen en papier, maar ook zaalschoenen en sportkleding meenemen.

 

Na deze scholing

  • …zijn de deelnemers bewust van hun visie op de rol van een trainer;
  • …zijn ze in staat om tijdens trainingen plezier en zelfvertrouwen te bevorderen;
  • …zijn ze in staat om sporters zelf-ontdekkend te laten leren tijdens trainingen.

Na afloop van de scholing ontvangen deelnemers een bewijs van deelname. Informeer bij de bijhorende bond of deze scholing mogelijk licentiepunten oplevert.

 

Let op! Net als in de scholing ‘themagericht trainen en coachen van pubers’ staan ontwikkelthema’s binnen de training centraal. De inhoud verschilt in de ontwikkelingskenmerken van de leeftijdsgroep en de thema’s die als centraal voorbeeld worden gebruikt.

Hieronder vind je een overzicht van alle scholingen 'Themagericht trainen en coachen van 6 tot 12 jarigen'. Deelname aan deze scholing bedraagt €130,- maar is vrijgesteld van BTW.

Er zijn geen bijeenkomsten.
Deel dit via: