Omgaan met sportongevallen en blessures

iStock_000004845744Large

Trainers zijn geen artsen of fysiotherapeuten, maar zij krijgen wel te maken met sportmedische aspecten. Bij een ongeval of blessure kan een trainer geen diagnose stellen. Er wordt echter wel wat van hun verwacht. Handelen ze snel? Blijven ze in twijfel steken? Of doen ze niets? Trainers moeten keuzes maken. Natuurlijk zijn er handelingsprincipes. Die kunnen iemand houvast bieden, maar zijn niet altijd en overal geldig. Van belang is dat snel een verantwoorde inschatting wordt gemaakt over de ernst van het letsel. Door juist te handelen op het moment dat de blessure opgelopen wordt of het ongeval plaatsvindt, kunnen trainers het herstel bevorderen.

De Vereniging voor Sportgeneeskunde (VSG) heeft samen met NOC*NSF/Academie voor Sportkader en het Rode Kruis de scholing ‘Omgaan met sportongevallen en blessures’ ontwikkeld. De scholing is bedoeld voor trainers, coaches en begeleiders. Om het interactieve karakter van de scholing te behouden kunnen maximaal 18 deelnemers inschrijven.

Meer info

Voor meer informatie kun je contact opnemen met de Academie voor Sportkader via opleidingen@nocnsf.nl.

Duur

De scholing bestaat uit drie dagdelen.

Voorbereiding

Ter voorbereiding maken deelnemers een e-learning met enkele opdrachten:

 • Via een filmpje krijgen ze fragmenten te zien van een sportsituatie waar zich een ongeval/blessure voordoet. Hoe zou de deelnemer handelen? (30 minuten)
 • Snelcursus EHBO (2 uur, verplicht voor deelname aan de praktijkbijeenkomsten)
 • Snelcursus Reanimatie (2 uur, verplicht voor deelname aan de praktijkbijeenkomsten)

Programma

Het programma bestaat uit drie dagdelen van +/- 2 tot 3 uur. Hierin worden drie module behandeld:

 • Module 1: Handelen bij sportongevallen en blessures
 • Module 2: EHBO
 • Module 3: Reanimatie

Module 1: Handelen bij sportongevallen en blessures stelt een deelnemer in staat om:

 • … na te denken over zijn/haar rol bij sportongevallen/blessures;
 • …mild en ernstig lichamelijk letsel te onderscheiden;
 • …te handelen bij het vermoeden van ernstig lichamelijk letsel;
 • …te reflecteren op eigen handelen.

Module 2 en 3: EHBO en Reanimatie zorgt voor:

 • …een laagdrempelige wijze van kennismaken met EHBO;
 • …het leren van de belangrijkste EHBO vaardigheden;
 • …het leren van reanimatie;
 • …het gebruik maken van een AED. 

Onder leiding van een gecertificeerde instructeur wordt geoefend met bovenstaande vaardigheden. Oefenen gebeurt op een (reanimatie)pop.

Na deze scholing

…kunnen deelnemers snel en goed de mogelijke gevaren voor de geblesseerde sporter en zijn/haar omgeving overzien, inschatten en hier naar handelen. Deelnemers ontvangen na afloop van de modules EHBO en Reanimatie een certificaat van het Rode Kruis. Voor de module Handelen bij sportongevallen en blessures ontvangen ze een bewijs van deelname van de Vereniging voor Sportgeneeskunde en de Academie voor Sportkader.

Na afloop zijn deelnemers in staat om:

 1. …te zorgen voor veiligheid;
 2. …de toestand van het slachtoffer te beoordelen (ABC-methodiek);
 3. …hulpdiensten te alarmeren;
 4. …eerste hulp te verlenen aan een slachtoffer met bewusteloosheid, verslikking, huidwond, bloeding, brandwonden, letsels aan botten, spieren en gewrichten en vergiftiging;
 5. …hartmassage en mond-op-mond beademing toe te passen;
 6. …de automatische externe defibrillator toe te passen;
 7. …een bewusteloos slachtoffer in de stabiele zijligging te leggen.

 

Hieronder vind je een overzicht van alle (bij)scholingen 'Omgaan met sportongevallen en blessures'. Deelname aan deze (bij)scholing bedraagt €175,- maar is vrijgesteld van BTW.
Er zijn geen bijeenkomsten.
Deel dit via: