Omgaan met sportongevallen en blessures

iStock_000004845744Large

Trainers zijn  geen artsen of fysiotherapeuten, maar er zijn wel sportmedische aspecten waar zij mee te maken krijgen. Bij een ongeval of een blessure kun je als trainer geen diagnose stellen.  Maar er wordt wel wat van je verwacht. De één handelt snel, de ander blijft in twijfel steken. Je kunt niet niets doen. Je moet keuzes maken. Natuurlijk zijn er handelingsprincipes. Die kunnen houvast bieden, maar zijn niet altijd en overal geldig. Van belang is dat snel een verantwoorde inschatting wordt gemaakt over de ernst van het letsel. Door als trainer juist te handelen op het moment dat de blessure opgelopen wordt of het ongeval plaatsvindt kun je het herstel bevorderen.

De Vereniging voor Sportgeneeskunde (VSG) heeft samen met NOC*NSF/Academie voor Sportkader (ASK) en het Rode Kruis een (bij)scholing ‘Omgaan met sportongevallen en blessures’ ontwikkeld.

Meer info
Voor meer informatie kun je contact opnemen met de Academie voor Sportkader via opleidingen@nocnsf.nl.

2 / 3 dagdelen

E-learning
Ter voorbereiding op de praktijkmodules dien je middels e-learning een aantal opdrachten uit te voeren:
• Je krijgt via een filmpje fragmenten te zien van een sportsituatie waar zich een ongeval/blessure voordoet: hoe zou jij handelen? (30 minuten)
• Snelcursus EHBO (2 uur, verplicht voor deelname aan de praktijkbijeenkomsten)
• Snelcursus Reanimatie (2 uur, verplicht voor deelname aan de praktijkbijeenkomsten)

Praktijkdag
De praktijkdag bestaat uit drie modules:
• Module 1 ‘Handelen bij sportongevallen en blessures’ (3 uur)
• Module 2‘EHBO’ (2 uur)
• Module 3 ‘Reanimatie’ (2 uur)

Na afloop ontvang je van de modules ‘EHBO’ en ‘Reanimatie’ een certificaat van het Rode Kruis. Voor de module ‘Handelen bij sportongevallen en blessures’ ontvang je een bewijs van deelname van de Vereniging voor Sportgeneeskunde en de Academie voor Sportkader.

Voor wie
De (bij)scholing ‘Omgaan met sportongevallen’ is bedoeld voor trainers, coaches en begeleiders.
Om het interactieve karakter van de (bij)scholing te behouden kunnen zich maximaal 18 deelnemers inschrijven.

Leerdoelen
Door het volgen van de (bij)scholing ‘Omgaan met sportongevallen en blessures’ kan de deelnemer in het vervolg goed en snel de mogelijke gevaren voor de geblesseerde sporter en zijn omgeving overzien, inschatten en daar naar handelen.

Module 1 ‘Handelen bij sportongevallen en blessures’
Na deze moduleis de deelnemer in staat om:
1. na te denken over zijn/haar rol bij sportongevallen/blessures;
2. mild en ernstig lichamelijk letsel te onderscheiden;
3. te handelen bij het vermoeden van ernstig lichamelijk letsel
4. te reflecteren op eigen handelen.

Module 2 en 3  ‘EHBO’ en 'Reanimatie'
Maak op een laagdrempelige wijze kennis met EHBO. Leer in korte tijd de belangrijkste EHBO vaardigheden, reanimatie en het gebruik van de AED.  Onder leiding van een gecertificeerde instructeur wordt veel geoefend. Je zit dus niet stil, maar gaat actief met EHBO aan de slag.
Oefenen gebeurt op een (reanimatie)pop.

Na afloop van deze modules ben je in staat om:
1. te zorgen voor veiligheid;
2. de toestand van het slachtoffer te beoordelen (ABC-methodiek)
• de onder 4 genoemde letsels vast te stellen
3. hulpdiensten te alarmeren;
4. eerste hulp te verlenen aan een slachtoffer met:
• bewusteloosheid
• een verslikking
• een huidwond
• een bloeding
• brandwonden
• letsels aan botten, spieren en gewrichten
• vergiftiging

Verder ben je in staat om:
• hartmassage en mond-op-mond beademing toe te passen;
• de automatische externe defibrillator toe te passen;
• een bewusteloos slachtoffer in de stabiele zijligging te leggen.

 

Hieronder vind je een overzicht van alle (bij)scholingen 'Omgaan met sportongevallen en blessures'. Deelname aan deze (bij)scholing bedraagt €130,- maar is vrijgesteld van BTW.
DatumStatusBijeenkomstPlaats
Deel dit via: