Sporters met gedragsproblematiek

PYC300x200

Hoe kunnen trainers kinderen met gedragsproblemen de aandacht geven die ze nodig hebben, terwijl ze de rest van het team niet uit het oog verliezen? Tijdens deze scholing krijgen trainers veel tips en trucs om hier beter in te worden.

 


Wil je deze opleiding als individu volgen?

Onze nieuwe website sportopleidingen.nl is gelanceerd. Op dit vernieuwde platform vind je voortaan al onze opleidingen en (bijscholingen) voor individuele trainers, bestuurders, scheidsrechters, opleiders en vrijwilligers. Wil je deze opleiding als individu volgen? Ga dan naar www.sportopleidingen.nl.

Hier op www.academievoorsportkader.nl vind je al onze incompany opleidingen/scholingen die we op maat kunnen leveren. Wanneer, waar en hoe jou het beste uitkomt. Voor kleine en grote groepen.


 

Voor een trainer of coach van sporters met gedragsproblematiek is het belangrijk om hun bewust te zijn van hun eigen rol en gedrag. Reflecteren op hun eigen handelen is met deze doelgroep belangrijker dan probleemgedrag bij de sporter herkennen. Dit is niet bepaald eenvoudig, want kritisch zijn op je eigen houding en trainingsvoorbereiding vereist durf en zelfkennis.

Bij deze scholing gaat het om ongewenst gedrag dat voortkomt uit erkende stoornissen zoals ADHD (concentratie- en aandachtsproblemen) of ODD (opstandig en ongehoorzaam). Hoe kan de trainer sporters met deze gedragsproblemen een veilige en stimulerende sportomgeving bieden waarin ze zich kunnen ontwikkelen?

Sporters met gedragsproblematiek is een hands-on training waarbij iemand zijn/haar eigen gedrag ten opzichte van kinderen met gedragsproblematiek onder de loep neemt. Deelnemers leren om communicatie en trainingen aan te passen aan de sporter met gedragsproblematiek en zodoende een veilige en gestructureerde sportomgeving te creëren. Ze kunnen er voor zorgen dat sporters met gedragsproblemen zich thuis voelen bij hen, in het team en binnen de vereniging.

De scholing is bedoeld voor trainers die aantoonbare ervaring hebben met het zelfstandig geven van sportlessen en trainingen en met de doelgroep werken of willen gaan werken. Bij voldoende ervaring is een diploma niet vereist. Deze scholing wordt gegeven op KSS niveau 2 en 3 van een bij NOC*NSF aangesloten sportbond.

Voor meer informatie kun je contact opnemen met de Academie voor Sportkader via opleidingen@nocnsf.nl.

Bijeenkomst 1

De scholing Sporters met gedragsproblematiek geeft de trainer een beter inzicht in situaties die zich kunnen voordoen bij sporters met gedragsproblemen. De scholing begint met een korte voorstelronde, waarbij alle deelnemers hun verwachtingen en leervragen uitspreken. Vervolgens gaan ze in subgroepen en plenair brainstormen over wat sporters met gedragsproblemen nodig hebben tijdens trainingen en welke invloed iemand zelf als trainer op het gedrag van sporters heeft. De verschillende gedragsstoornissen worden besproken aan de hand van do’s e don’ts.

Bijeenkomst 2

Deelnemers gaan na de eerste bijeenkomst naar huis met een opdracht om zichzelf te filmen in een trainingssituatie. Tijdens het tweede dagdeel wordt het meegebracht filmmateriaal in subgroepen en plenair besproken en geanalyseerd. Hierbij staat kritisch reflecteren op iemands eigen gedrag als trainer centraal.

Duur

De scholing bestaat uit twee dagdelen van drie uur.

Na deze scholing

  • …kan iemand gedragingen die voortkomen uit gedragsstoornissen beter herkennen en begrijpen;
  • …heeft iemand kennis en vaardigheden ontwikkeld om een sociaal veilig, positief en stimuleren sportklimaat te creëren voor de doelgroep;
  • …kan iemand effectief om leren gaan met verstorend en ongewenst gedrag;
  • …kan iemand zijn/haar eigen gedrag als trainer tijdens een training of wedstrijd observeren en analyseren;
  • …kan iemand zijn/haar eigen gedrag, communicatie en training aanpassen aan een sporter met gedragsproblematiek.  

Na afloop van de scholing ontvangen deelnemers een bewijs van deelname. Informeer bij de bond of deze bijscholing mogelijk licentiepunten oplevert.

Hieronder vind je een overzicht van alle scholingen ‘Sporters met gedragsproblematiek’. Deelname aan deze scholing bedraagt €80,- maar is vrijgesteld van BTW.
Vanaf 2019 kost deze scholing €100,-.

Er zijn geen bijeenkomsten.
Deel dit via: