Sporters met een visuele beperking

Leerlingen met een visuele handicap285

De meeste sporters met een visuele beperking sporten bij reguliere sportverenigingen. Om alle sporters veilig en naar eigen behoefte te kunnen laten sporten, is het van belang om trainers, coaches en begeleiders te leren hoe ze met de sporters met een beperking om kunnen gaan. In de (bij)scholing 'Sporters met een visuele beperking' reiken we hiervoor kennis en handvatten aan. De (bij)scholing is ook interessant voor begeleiders in het onderwijs, bestuurders van sportverenigingen en ouders/verzorgers.

 


Wil je deze opleiding als individu volgen?

Onze nieuwe website sportopleidingen.nl is gelanceerd. Op dit vernieuwde platform vind je voortaan al onze opleidingen en (bijscholingen) voor individuele trainers, bestuurders, scheidsrechters, opleiders en vrijwilligers. Wil je deze opleiding als individu volgen? Ga dan naar www.sportopleidingen.nl.

Hier op www.academievoorsportkader.nl vind je al onze incompany opleidingen/scholingen die we op maat kunnen leveren. Wanneer, waar en hoe jou het beste uitkomt. Voor kleine en grote groepen.


 

Sporters met een visuele beperking kunnen prima sporten. Een trainer-coach heeft echter wel met een aantal belangrijke zaken rekening te houden om een goede en uitgebalanceerde training te geven. Bijvoorbeeld met de motorische ontwikkeling van de sporter, met het gebruik van materiaal en met het eventueel gebruiken van een buddy.
Een trainer-coach moet zich kunnen inleven in de situatie van sporters met een beperking. De sporters met een visuele beperking ‘ervaren’ de wereld anders. Zij hebben goede begeleiding nodig bij het sporten en bij de trainingsopbouw om veilig te kunnen sporten. In de praktijk blijkt dat mensen met een visuele beperking graag willen en kunnen sporten, mits de begeleiding en het sportaanbod aansluit bij de behoefte.

De (bij)scholing is bedoeld voor trainers die aantoonbare ervaring hebben met het zelfstandig geven van sportlessen en trainingen en met de doelgroep werken of willen gaan werken. Bij voldoende ervaring is een diploma dan ook niet vereist. Deze (bij)scholing wordt gegeven op KSS niveau 2 en 3 van een bij NOC*NSF aangesloten sportbond.


Meer info
Klik hier om de reader Sporters met een visuele beperking te lezen.

Voor meer informatie kun je contact opnemen met de Academie voor Sportkader via opleidingen@nocnsf.nl.

Nadat de vragen en verwachtingen van de cursisten zijn geïnventariseerd, leren deelnemers wat een visuele beperking is, hoe ze sporters met een visuele beperking mee kunnen laten doen in reguliere sportteams, hoe ze omgaan met een buddy en hoe ze een veilige trainingssituatie creëeren. Ook krijgen ze handvatten hoe ze sporters met een visuele beperking aanwijzingen kunnen geven.

Tijdens de workshop wordt er ook gebruik gemaakt van praktijksituaties. Deelnemers ervaren in de gymzaal hoe het is om te sporten met een visuele beperking of hoe ze een sporter met beperking kunnen begeleiden. Deelnemers nemen daarom sportschoenen mee die geschikt zijn voor in de zaal.

Leerdoelen

  • Inzicht krijgen in de kenmerken en belevingswereld van mensen met een visuele beperking;
  • Communicatie kunnen aanpassen aan een sporter met een visuele beperking;
  • Op basis van inzicht in sporters met een visuele beperking weten hoe ze deze sporters kunt begeleiden;
  • Activiteit of training op een creatieve manier aanpassen, zodat ook personen met een visuele beperking deel kunnen nemen.

Deelnemers ontvangen na afloop van de (bij)scholing een bewijs van deelname. Informeer bij de bond of deze (bij)scholing mogelijk licentiepunten oplevert.

Hieronder vind je een overzicht van alle scholingen ‘Sporters met een visuele beperking’. Deelname aan deze scholing bedraagt €85,- maar is vrijgesteld van BTW.
Vanaf 2019 kost deze scholing €90,-.

Er zijn geen bijeenkomsten.
Deel dit via: