Visie op leren, opleiden en toetsen

Experts, leercoaches en PVB-beoordelaars zijn de opleiders die nauw betrokken zijn bij het leerproces van een cursist. Maar hoe leren mensen nu effectief? Als opleider dien je stil te staan bij de consequenties die het heeft voor de opleiding van trainers, coaches, instructeurs en officials. 
Meer informatie en inschrijven

Intake- en adviesgesprekken

De start van het leertraject is van doorslaggevend belang: de start geeft richting aan het leren van de cursist. Met de competentiescan is de beginsituatie van de cursist tijdens het intakegesprek goed in kaart te brengen. Ongemerkt gaat dit over in een adviesgesprek. 
Meer informatie en inschrijven

Begeleidingsgesprekken

De bijscholing is een training in gespreksvaardigheden voor reflectiegesprekken en meer confronterende gesprekken. De cursist leert hoe hij een begeleidingsgesprek voert. Daarbij leert hij aan om in het gesprek zo veel mogelijk de ruimte te geven aan zijn gesprekspartner. 
Meer informatie en inschrijven

Intervisiegesprekken

Intervisie – het van elkaar laten leren via een groepsgesprek – is niet de meest simpele vaardigheid voor een opleider. Het is belangrijk om bij intervisie planmatig te werken. Daarom trainen we diverse methoden van intervisie. Deze methoden hebben gemeen dat ze een heldere fasering van de intervisie mogelijk maken.
Meer informatie en inschrijven

Portfoliobeoordeling

Een lastige situatie: u beoordeelt iemands competenties zonder de kandidaat ooit gezien te hebben. Kan dat wel? Ja, mits u een buitengewoon helder beeld hebt van de beoordelingscriteria en de toelichting die daar in uw bond bij geleverd is. Deze toelichting levert u namelijk de concrete criteria. 
Meer informatie en inschrijven

Praktijkbeoordeling

Hoe zorg je ervoor dat je tot een objectief oordeel komt van een PVB in de praktijk? Met interactieve leermiddelen krijgen PVB-beoordelaars inzicht in hoe je een observatie structureert en welke valkuilen daarbij kunnen optreden. Daarnaast oefenen de PVB-beoordelaars de technieken voor het voeren van een plannings- en reflectie-interview aan de hand van hun eigen ervaringen. 
Meer informatie en inschrijven

Sportiviteit & Respect: Nog effectiever opleiden

Sportiviteit & Respect zit in vrijwel alle opleidingen voor trainer-coaches verweven. Toch vinden veel opleiders het lastig om het als afzonderlijk thema te behandelen, want het komt al snel in de verdrukking door andere onderwerpen die de deelnemers vaak belangrijker vinden... 
Meer informatie en inschrijven

Praktijkbegeleider

Praktijkbegeleiders zorgen dat trainer-coaches en instructeurs relevante en leerzame praktijkervaringen kunnen opdoen. Zeker het sportkader dat een opleiding of (bij)scholing volgt heeft baat bij een passende en veilige leeromgeving voor het uitvoeren van de praktijkopdrachten...
Meer informatie en inschrijven

Expert

Hoe geef je zó les dat iedereen maximaal leert?
Het gaat om het ‘hoe’: Hoe lever ik maatwerk? Hoe zorg ik voor toepassing? Hoe geef ik feedback? Kortom: Welke interventies leveren de meeste leerwinst op?
Meer informatie en inschrijven

Leercoach

Hoe voer je je gesprekken zó, dat de ander leert én gemotiveerd blijft of wordt?

Een training in gespreksvaardigheden. Intake-,  voortgangs- en meer confronterende gesprekken komen aan bod. Steeds met het oogmerk de cursist zoveel mogelijk zélf de regie te laten nemen over zijn eigen leerweg. Dit vereist complexe gespreksvaardigheden.
Meer informatie en inschrijven

PVB-beoordelaar

Hoe doe je recht aan elke kandidaat?

Deze bijeenkomsten bestrijken het complete taakgebied van de PVB-beoordelaar: de praktijk- en de portfoliobeoordeling, van waarnemen en registreren via het beoordelen van een portfolio tot aan het reflectie-interview.
Meer informatie en inschrijven