Inzicht in trainer-sporter-interactie

coach-tennis

De sportvereniging is de plek bij uitstek waar kinderen te maken krijgen met doorzettingsvermogen, samenwerken voor een gemeenschappelijk doel en omgaan met winst en verlies. De trainer mag ze daarin begeleiden als. Tijdens deze scholing leren de deelnemers luisteren, zoeken, observeren en de sporter strategieën en tools aan te reiken die bij hem of haar passen.

 


Wil je deze opleiding als individu volgen?

Onze nieuwe website sportopleidingen.nl is gelanceerd. Op dit vernieuwde platform vind je voortaan al onze opleidingen en (bijscholingen) voor individuele trainers, bestuurders, scheidsrechters, opleiders en vrijwilligers. Wil je deze opleiding als individu volgen? Ga dan naar www.sportopleidingen.nl.

Hier op www.academievoorsportkader.nl vind je al onze incompany opleidingen/scholingen die we op maat kunnen leveren. Wanneer, waar en hoe jou het beste uitkomt. Voor kleine en grote groepen.


 

De scholing ‘Inzicht in trainer-sporter-interactie’ biedt inzicht in de dynamische relatie die een trainer met zijn/haar sporters heeft. Aan de hand van het 5 g-model leren ze het gedrag van hun sporter te begrijpen. Tevens krijgen ze inzicht in hun eigen gedrag en in de achterliggende gedachten en overtuigingen die daaraan ten grondslag liggen. Trainers zijn in de unieke positie om jonge sporters een extra zetje te geven in het leven. Om degene te zijn waarvan ze later zeggen: ‘Die trainer is heel belangrijk voor me geweest.’ Deelnemers leren daarom om echt te kijken naar het kind en te ontdekken waaróm het zich gedraagt zoals het zich gedraagt.

Programma

De deelnemers leren bij deze scholing de vaardigheden om een positief en stimuleren sportklimaat te creëren, waarbinnen iedereen zich sociaal veilig voelt en zich met plezier optimaal kan ontwikkelen. Kernbegrippen zijn observeren, structureren en stimuleren. Ze leren naar sporters te kijken, verschillen te herkennen en hun coaching hierop aan te passen. Een goede structuur zorgt voor duidelijkheid en houvast, maar biedt ook ruimte voor ontwikkeling. Stimuleren omvat onder andere positief coachen, aandacht geven aan het goede, de nadruk leggen op verbetering van de vaardigheden en minder op het resultaat, winst of verlies.

 

Ze trainen hun vaardigheden om op de juiste wijze om te gaan met kleine en grote verstoringen. Wanneer reageren ze? Hoe reageren ze? Als trainer staan ze vaak voor de keus: negeren of ingrijpen? Ze leren in welke situatie welke reactie het meest effectief is. Hoe gaan ze om met de eigenwijze jonge sporter die altijd liever zijn eigen gang gaat? Hoe gaan ze om met degene die de sfeer juist minder positief en minder sociaal veilig maakt. Of met degene die hun rol en gezag ondermijnt?

 

Tot slot oefenen ze met een eenvoudig gespreksmodel voor eventuele correctiegesprekken. Want hoewel ze natuurlijk primair sporttrainer zijn en geen opvoeder, is het soms nodig een sporter apart te nemen en hem bewust te maken van zijn gedrag. In deze scholing gaat het niet om de sporttechnische, maar vooral om de pedagogische vaardigheden van de trainer-coach.

 

Duur
De scholing bestaat uit twee dagdelen van drie uur. Het programma kent verschillende werkvormen: presentaties, discussievormen en oefeningen die direct te vertalen zijn naar het veld, het zwembad en de sportzaal, alsmede opdrachten die in de eigen praktijk moeten worden uitgevoerd. In de scholing wordt veel gebruik gemaakt van beeld uit de sportpraktijk.

 

Na deze scholing

  • …beschikken ze over vaardigheden om een positief en stimuleren sportklimaat te creëren;
  • …kunnen ze op een juiste manier omgaan met kleine en grote verstoringen;
  • …kunnen ze via een eenvoudig gespreksmodel eventuele correctiegesprekken houden.

 

Na afloop van de scholing ontvangen de deelnemers een bewijs van deelname. Informeer bij de bijhorende bond of deze bijscholing mogelijk licentiepunten oplevert.

 

Hieronder vind je een overzicht van alle scholingen 'Inzicht in trainer-sporter-interactie'. Deelname aan deze scholing bedraagt €100,- maar is vrijgesteld van BTW.

 

 

Er zijn geen bijeenkomsten.
Deel dit via: