Herkennen en voorkomen van grensoverschrijdend gedrag

file0001592526850

Seksuele intimidatie en sport zouden eigenlijk niets met elkaar te maken moeten hebben. Toch vinden er helaas nog altijd incidenten plaats, variërend van seksueel getinte opmerkingen tot aanranding en zelfs verkrachting. Het is een illusie te denken dat de sportwereld anders is dan de ‘gewone’ maatschappij. En dus kun je er als trainer/coach maar beter op voorbereid zijn dat dergelijke incidenten ooit ook een keer bij jouw club gebeuren.
 
Als begeleider in de sport heb je de verantwoordelijkheid om de sociale veiligheid te waarborgen. Preventie van seksuele intimidatie is daarbij een belangrijk onderwerp. Het is belangrijk dat je weet wat er onder deze noemer valt, wat de gevolgen ervan kunnen zijn en welke gewenste omgangsvormen er binnen de sport bestaan.

De scholing geeft je inzicht in de thematiek en creëert bewustwording. Bovendien leer je de signalen van seksuele intimidatie te herkennen.

De scholing is bedoeld voor trainers die aantoonbare ervaring hebben met het zelfstandig geven van lessen en trainingen. Een diploma is niet vereist. Deze scholing wordt gegeven op KSS niveau 3 van een bij NOC*NSF aangesloten sportbond.

Meer info

Voorafgaand aan de scholing bestaat de mogelijkheid om een e-learning module te doorlopen. Door middel van een kennistoets krijg je hulp bij het formuleren van leervragen die tijdens de scholing kunnen worden beantwoord. De module bevat tevens een reader met alle gedragsregels en diverse praktijkopdrachten.

Alvast meer lezen over dit thema? Bekijk de informatiefolder voor trainers, coaches en begeleiders.

Voor meer informatie kun je contact opnemen met de Academie voor Sportkader via opleidingen@nocnsf.nl.

1 dagdeel

In deze scholing komen de gedragsregels in de sport aan de orde en waar en hoe seksuele intimidatie meestal plaatsvindt. Je leert hoe je betrokkenen kunt aanspreken op ongewenst gedrag en je komt te weten wat de mogelijke gevolgen kunnen zijn voor het slachtoffer én de beschuldigde. Daarnaast leer je om de juiste gedragscode uit te dragen naar de trainingsgroep en andere mensen ‘rond’ het team en binnen de club. Op deze manier lever je een preventieve bijdrage aan een veilige sportomgeving voor iedere sporter!
 
De scholing duurt één dagdeel en begint met een korte voorstelronde waarbij de deelnemers hun verwachtingen en leervragen kunnen uitspreken. Door middel van werkvormen in subgroepen zul je zelf ervaren dat de afstand die iemand wel of niet meer prettig vindt, puur persoonlijk is. Na een korte pauze worden de uitkomsten doorgesproken en wordt er een link gelegd naar de theorie.

Leerdoelen

  • Bewust worden van de context waarbinnen je als trainer functioneert (machtsverhouding) en wat je daaraan kunt bijdragen;
  • De gedragsregels van NOC*NSF en eventuele aanvullingen van de eigen bond kennen om seksuele intimidatie te voorkomen;
  • Aan kunnen geven welk gedrag seksueel intimiderend is of daartoe kan leiden;
  • Ongewenst gedrag kunnen signaleren;
  • Weten hoe ongewenst gedrag moet worden gemeld bij de verantwoordelijke trainer of de vertrouwenspersoon;
  • Betrokkenen kunnen aanspreken op ongewenst gedrag;
  • Kunnen toelichten wat de gevolgen van seksuele intimidatie zijn voor slachtoffer en beschuldigde;
  • Kunnen omgaan met verschillen in opvatting over grensoverschrijdend gedrag.

Je ontvangt na afloop van de scholing een bewijs van deelname. Informeer bij je bond of deze scholing mogelijk licentiepunten oplevert.

Hieronder vind je een overzicht van alle scholingen 'Herkennen en voorkomen van grensoverschrijdend gedrag'. Deelname aan deze scholing bedraagt €50,- maar is vrijgesteld van BTW.
Vanaf 2019 kost deze scholing €70,-.

DatumStatusBijeenkomstPlaats
Deel dit via: