Coach de coach

Coach de coach

Iedereen heeft baat bij een goede coach, óók de trainer of coach zelf. Iemand die feedback geeft op pedagogische vaardigheden en als klankbord kan fungeren, tilt coaches én daarmee de vereniging naar een hoger plan.

 


Wil je deze opleiding als individu volgen?

Onze nieuwe website sportopleidingen.nl is gelanceerd. Op dit vernieuwde platform vind je voortaan al onze opleidingen en (bijscholingen) voor individuele trainers, bestuurders, scheidsrechters, opleiders en vrijwilligers. Wil je deze opleiding als individu volgen? Ga dan naar www.sportopleidingen.nl.

Hier op www.academievoorsportkader.nl vind je al onze incompany opleidingen/scholingen die we op maat kunnen leveren. Wanneer, waar en hoe jou het beste uitkomt. Voor kleine en grote groepen.


 

Deze scholing is geschikt voor ervaren trainers én voor vrijwilligers met pedagogische vaardigheden en ervaring die coaches bij willen staan. Als Coach de coach vrijwilliger gaat de deelnemer sportcoaches binnen hun vereniging voor langere tijd ondersteunen. Daardoor werken ze mee aan een structureel sportief, veilig en stimulerend sportklimaat binnen de vereniging. Zo kan een coach bijvoorbeeld om feedback vragen bij een training die altijd rommelig verloopt. De Coach de coach observeert vanaf de zijlijn en ziet zo andere dingen dan de coach zelf, die volop in de dynamiek betrokken is en zijn of haar handen vol heeft aan het team.

Hikmet Weeling, docent Coach de coach: “Je kunt bijvoorbeeld voorleggen: ‘Dit zie ik, zie jij dat ook? Waarom gebeurt dit, denk je?’ Best moeilijk, zoals de meeste deelnemers tijdens de scholing ontdekken. Onze hersenen zijn geprogrammeerd om meteen een oplossing, oorzaak of oordeel aan een observering te verbinden. Dat moet je hiervoor loslaten.

Tijdens de scholing leren de deelnemers de trainer te laten reflecteren op zijn gedrag en manier van coachen. Welk effect heeft dit op de sporters? Ze leren gedrag te observeren (verbale en non-verbale uitingen) en analyseren en deze analyse te vertalen in concrete tips: wat gaat er goed, wat kan beter? Verder leren ze observaties op een goede manier met de trainer te bespreken.

Door ontwikkeling en begeleiding van trainers in de praktijk kunnen de deelnemers doelgericht werken aan een groep trainers en coaches die daadwerkelijk in staat is het gewenste positieve sportklimaat te creëren en invulling te geven aan de pedagogische rol.

Voor meer informatie kun je contact opnemen met de Academie voor Sportkader via opleidingen@nocnsf.nl.

Workshop 1

Tijdens de eerste workshop gaan we uitvoerig in op de trainer als begeleider van jeugdspelers. Welke houding en vaardigheden zijn voor een jeugdtrainer gewenst? Welke rol speelt de trainerscoach bij het ontwikkelen van jeugdtrainers? Hoe kan de deelnemer het gedrag van trainers/coaches observeren en hoe geven ze constructieve feedback?

Op een interactieve manier gaan ze aan de slag met het oefenen van vaardigheden voor hun rol van trainerscoach.

Praktijkdeel

Een trajectbegeleider coacht de trainerscoaches bij het observeren en feedback geven van trainers. Wat gaat er goed? Wat kan er beter? Deze coaching vindt plaats in de eigen praktijk: tijdens een training of wedstrijd.

Workshop 2

Op basis van de ervaringen in tussenliggende periode worden de succesmomenten met elkaar gedeeld en lastige situatie besproken. Tot slot wordt de opleiding van trainerscoaches geëvalueerd.

Duur

De scholing bestaat uit drie dagdelen.

Na deze scholing

  • …kunnen ze het gedrag van de trainer tijdens een training of wedstrijd observeren en analyseren;
  • …kunnen ze hun observaties benoemen in een feedbackgesprek en daarbij praktische tips aanreiken;
  • …kunnen ze bewustwording creëren bij de trainer over hoe hij/zij overkomt op de sporters en hoe het contact voor, tijdens en na de training of wedstrijd is;
  • …kunnen ze de trainers en coaches stimuleren tot verdere ontwikkeling.

Na afloop van de scholing ontvangen de deelnemers een bewijs van deelname. Informeer bij de bijhorende bond of deze bijscholing mogelijk licentiepunten oplevert.

Het is wenselijk om een aantal zaken te regelen voordat iemand start met Coach de coach:

  • Bij voorkeur vervult de deelnemer een functie binnen de vereniging als trainerscoach, dan wel ze deze op korte termijn gaan vervullen
  • Ideaal gezien is de functie van trainerscoach opgenomen in het beleid van de vereniging
  • Zorg dat het bestuur achter de deelname aan dit programma staat

Hieronder vind je een overzicht van alle scholingen 'Coach de coach'. Deelname aan deze scholing bedraagt €50,- maar is vrijgesteld van BTW.
Vanaf 2019 kost deze scholing €70,-.

Er zijn geen bijeenkomsten.
Deel dit via: