Advies op sporttechnisch beleid

Een trainer-coach ziet de effecten van sporttechnisch beleid in de praktijk. Zelfs als er geen plan op papier staat, is er sprake van (impliciet) beleid. Er gebeurt van alles. Denk hierbij aan zaken als het spelen van een herkenbaar tactisch concept: zit hier door de hele vereniging eenzelfde lijn in of bepaalt elke trainer-coach dit zelf? Hetzelfde geldt voor het herkennen en ontwikkelen van talenten. Vanuit de visie op sport heeft een trainer-coach (niveau 4) hier een onderbouwde mening over. Dus niet alleen roepen ‘het moet anders’, maar ook aangeven hoe dat kan! Een trainer-coach 4 is een serieuze adviseur voor de technische commissie en/of bestuur van de sportorganisatie.

 


Wil je deze opleiding als individu volgen?

Onze nieuwe website sportopleidingen.nl is gelanceerd. Op dit vernieuwde platform vind je voortaan al onze opleidingen en (bijscholingen) voor individuele trainers, bestuurders, scheidsrechters, opleiders en vrijwilligers. Wil je deze opleiding als individu volgen? Ga dan naar www.sportopleidingen.nl.

Hier op www.academievoorsportkader.nl vind je al onze incompany opleidingen/scholingen die we op maat kunnen leveren. Wanneer, waar en hoe jou het beste uitkomt. Voor kleine en grote groepen.


 

De scholing is gericht op de kerntaak ‘ondersteunen sporttechnische beleid’ van de trainer-coach 4. De (bij)scholing staat open voor sporttechnisch kader met minimaal een diploma op KSS niveau 3.

In de scholing maken de deelnemers een aanzet tot een beleidsadvies dan wel een sporttechnisch beleidsplan voor hun eigen situatie. Door het sparren met medecursisten, al dan niet uit de eigen sport wordt het advies/plan beter.

Sporttechnisch beleid heeft betrekking op het sportaanbod van de hele vereniging. Dit is omvangrijker dan een meerjarenplan voor een bepaalde selectie en beperkter dan het totale verenigingsbeleid. Sporttechnisch beleid vormt het vertrekpunt en de kern van het verenigingsbeleid. Sporttechnisch beleid is tevens als moduele te volgen bij de Trainer-coach 4 opleiding. 

Docent Alijd Vervoorn: “Mijn ervaring als docent is dat deelnemers even moeten schakelen om de meerwaarde van deze kerntaak van een trainer-coach 4 in te zien. Eenmaal aan de slag moet ik ze vrijwel altijd afremmen. Het mooie maar ook lastige van beleid is dat alles met elkaar samenhangt. Verlanglijstjes zijn voor Sinterklaas. Hier gaat het om een consistent en onderbouwd advies of plan. De deelnemers ontkomen er dus niet aan om ook mee te denken over de consequenties van hun advies. Daarbij gaat het om het beantwoorden van vragen als: wat stelt dit plan voor eisen aan de kwaliteit van het sportkader, aan de trainingsfaciliteiten en dus aan financiële middelen! Uiteraard is de kers op de taart wanneer een advies wordt overgenomen en in de praktijk tot de gewenste verbeteringen leidt. Wat in eerste instantie soms theoretisch lijkt blijkt vooral praktisch te zijn.”

Na afloop van de scholing kunnen de deelnemers ervoor kiezen om aan de slag te gaan met de praktijkopdrachten die opgenomen kunnen worden in het portfolio voor de proeve van bekwaamheid ‘ondersteunen sporttechnisch beleid’ niveau 4. 

Meer info? 
- Bekijk een presentatie.
- Bekijk een video.

Voor meer informatie kun je contact opnemen met de Academie voor Sportkader via opleidingen@nocnsf.nl.

 

1 dagdeel

De bijeenkomst begint met een korte voorstelronde waarbij iedereen de verwachtingen en leervragen kan uitspreken. Aan de hand van een animatie en presentatie zal de ontwikkeling van het beleid en het advies over beleid doorgenomen worden. Hierin zullen verschillende voorbeelden gebruikt worden en dit wordt gekoppeld aan de praktijk van de deelnemer. Middels gesprekken en de presentatie zal de inhoud van de workshop aan de praktijk van de cursist gekoppeld worden.  Na de bijeenkomst zal de deelnemer aan de slag gaan met de gegeven opdrachten. Deze opdrachten worden uitgevoerd in de praktijk. Het resultaat van de opdrachten met evaluaties zal de inhoud van het portfolio vormen.

  

 

 

Hieronder vind je een overzicht van alle scholingen 'Advies op sporttechnisch beleid'. Deelname aan deze scholing bedraagt €85,- maar is vrijgesteld van BTW.
Vanaf 2019 kost deze scholing €90,-.

Er zijn geen bijeenkomsten.
Deel dit via: