Leercoach

Inhoud
Hoe voer je je gesprekken zó, dat de ander leert én gemotiveerd blijft of wordt?

Een training in gespreksvaardigheden. Intake-,  voortgangs- en meer confronterende gesprekken komen aan bod. Steeds met het oogmerk de cursist zoveel mogelijk zélf de regie te laten nemen over zijn eigen leerweg. Dit vereist complexe gespreksvaardigheden.

Voor wie

De scholing is bedoeld leercoaches (in opleiding) van sportbonden.

Meer info
Voor meer informatie kun je contact opnemen met de Academie voor Sportkader via opleidingen@nocnsf.nl.

2 dagdelen

De scholing Leercoach bestaat uit twee bijeenkomsten en een praktijkdeel. In het praktijkdeel voer je portfolio- en praktijkopdrachten uit. De twee bijeenkomsten zijn zodanig gepland dat je in de tussenliggende tijd kunt werken aan de opdrachten.

Toetsing
Na het volgen van de bijscholing kun je je portfolio, gevormd door je portfolio- en/of praktijkopdrachten, laten beoordelen en zo het deelcertificaat Leercoach behalen. Een aantal sportbonden doet de beoordeling zelf. Een aantal heeft dit aan de ASK uitbesteed. Informeer bij jouw bond wat het geval is.

Als jouw sportbond niet zelf beoordeelt, kun je de portfoliobeoordeling Expert via ASK aanvragen.

Informeer bij je bond of deze opleiding mogelijk licentiepunten oplevert.

Handleiding opleider 5
Meer informatie over de scholing, sportgenerieke portfolio-opdrachten en toetsing kun je vinden in de handleiding.

Hieronder vind je een overzicht van de geplande (bij)scholingen Leercoach en de link naar het aanvraagformulier van de portfoliobeoordeling. Deelname aan de (bij)scholing bedraagt €135,- en is vrijgesteld van BTW. Het beoordelen via ASK kost €37,50.

Er zijn geen bijeenkomsten.
Deel dit via: