Bestuurlijke vernieuwing

Big chance ahead

Bestuurlijk vernieuwen en verjongen: Aandacht voor verschillen, juist om het verschil te maken!


Wil je deze opleiding als individu volgen?

Onze nieuwe website sportopleidingen.nl is gelanceerd. Op dit vernieuwde platform vind je voortaan al onze opleidingen en (bijscholingen) voor individuele trainers, bestuurders, scheidsrechters, opleiders en vrijwilligers. Wil je deze opleiding als individu volgen? Ga dan naar www.sportopleidingen.nl.

Hier op www.academievoorsportkader.nl vind je al onze incompany opleidingen/scholingen die we op maat kunnen leveren. Wanneer, waar en hoe jou het beste uitkomt. Voor kleine en grote groepen.


Clubs hebben vaak te maken met uitdagingen in een veranderende omgeving. Deze workshop is voor verenigingsbestuurders die zoeken naar oplossingen voor slepende problemen óf verenigingen met ambities, die inzien dat verandering essentieel is voor de continuïteit en vooruitgang. We staan expliciet stil bij de mensen die hierin de belangrijkste rol vervullen, namelijk de bestuurder!

Aandacht voor bestuurlijke vernieuwing: We bespreken wat dit oplevert, voor de vereniging én voor de bestuurder zelf. Bijvoorbeeld hoe dit bijdraagt aan een optimale sfeer, dynamiek en betrokkenheid. Een ondernemend en divers samengesteld bestuur heeft een positieve werking op de vereniging.

Aandacht voor bestuurlijke verjonging: het werven van de nieuwe generatie bestuurders is ingewikkeld. Hoe pakt iemand dit aan? Hoe kan men een vrijwillige functie in de vereniging aantrekkelijk maken en effectief promoten?

Talentontwikkeling bestuurders:
In deze workshop gaan we in op het bestuurlijke werk zelf. De workshop is bedoeld voor bestuurders die inzien dat ze ook als bestuur / bestuurder altijd kunnen blijven ontwikkelen. Door de aandacht voor bestuurlijke vernieuwing en verjonging zullen de ontwikkelingen hierin een vereniging veel brengen.

Organisatie:
Via het uitwisselen van ervaringen, gezamenlijk in gesprek te gaan, met de nadruk op nieuwe inzichten, mogelijkheden en praktische toepassing voor iemands eigen vereniging helpen we bestuurders concreet op weg. Ook bieden we de deelnemers een zelf uit te voeren social media campagne om nieuwe talentvolle vrijwilligers voor de vereniging te werven.

Over de experts:
De workshop wordt gegeven door een expert m.b.t. bestuurlijk kader en veranderingsprocessen specifiek bij sportaanbieders.

Meer informatie of het traject aanvragen?
Stuur een e-mail naar opleidingen@nocnsf.nl 

Er zijn geen bijeenkomsten.
Deel dit via: