Gezond sportklimaat (Verantwoord alcoholgebruik)

De baromzet in de sportkantine is voor veel sportclubs een belangrijke bron van inkomsten. We hebben vanuit de sport echter ook de verantwoordelijkheid dat er op een verantwoorde manier met alcohol wordt omgegaan, zeker bij jongeren.

We zien dat er nog veel ruimte is voor verbetering in de naleving van de leeftijdsgrenzen bij het schenken van alcohol in sportkantines. Ook het rijden onder invloed vanuit de sportkantine is hierbij een belangrijk aandachtspunt. En wij begrijpen dat het realiseren van verantwoord alcoholgebruik niet altijd eenvoudig is. Daarom hebben wij interactieve bijeenkomsten ontwikkeld die u hierbij gaan helpen.

Tijdens de bijeenkomst wordt door kinderarts dr. Nico van der Lely uitgelegd welke invloed alcohol heeft op mensen. Zo reageren jongeren bijvoorbeeld anders op alcohol dan volwassenen en heeft overmatig alcoholgebruik een grote impact op de hersenen van jongeren. Elk jaar weer worden jongeren opgenomen in de kliniek van dr. van der Lely. Vanuit zijn ervaring informeren we bestuurders, trainers, ouders en andere betrokkenen.

Tijdens de bijeenkomst gaan we het gesprek met u aan over het belang van verantwoord alcoholgebruik en de ondersteuning die er beschikbaar is. Daarnaast zal er ruim aandacht worden besteed aan de dilemma’s waar u als bestuurder, barvrijwilliger, trainer-coach en/of ouder mee geconfronteerd wordt en hoe verschillende sportverenigingen hier mee omgaan.

Alcoholbeleid, bestrijding van obesitas en rookbeleid zijn belangrijke onderdelen in het nationaal preventieakkoord. In samenwerking met Stichting Jeugd en Alcohol kunnen we kinderarts dr. Nico van der Lely als expert-gastspreker inzetten. Samen met Matthea Kwint (KNLTB) zal hij vertellen wat de invloed is van alcoholgebruik op het (puber)brein en hoe sportverenigingen het alcoholbeleid toe kunnen passen. Naast het onderwerp alcoholbeleid is het mogelijk om aanvullende thema’s toe te voegen aan de inspiratiebijeenkomst. Mogelijke onderwerpen zijn:

  • Afvalscheiding
  • Gezonde sportkantine (Teamfit of JOGG)
  • Rookbeleid, rookvrije sportaccommodatie (Rookvrije generatie)
  • Trainersbegeleiding (NOC*NSF Academie voor sportkader)
  • Sportdiëtist
  • Verenigingen informeren over gemeentelijk sportbeleid

Het programma kan afgestemd worden aan de hand van de lokale behoeften. NOC*NSF biedt in samenwerking met Stichting Jeugd en Alcohol dit traject kosteloos aan. Dit is mogelijk omdat er vanuit het VWS een subsidie beschikbaar is gesteld. Hierdoor is het mogelijk om dit jaar 24 bijeenkomsten gratis* aan te bieden. Het programma bestaat uit 1 dagdeel.

Gemeenten, sportserviceorganisaties en sportverenigingen kunnen een bijeenkomst aanvragen of meer informatie opvragen door te mailen naar opleidingen@nocnsf.nl

 

*organisatiekosten en kosten voor het toevoegen van extra gezondheidsthema's zijn niet inbegrepen.
Er zijn geen bijeenkomsten.
Deel dit via: