Open club sessies

Open club sessies

Als mensen ergens gaan sporten waar ze gezellig met anderen kunnen sporten, waar een leuke trainer voor de groep staat die ze ook nog iets bijbrengt, waar ze op hun eigen niveau kunnen presteren en waar het prettig vertoeven is, dan blijven ze daar heel lang actief sporten. Anders gezegd; sportclubs waarbij de ‘gouden driehoek’ van aanbod-kader-accommodatie continu in balans is en waar de sociale samenhang groot is, slagen er als geen ander in om bestaande leden en sporters langdurig aan zich te binden. Omdat we ook niet-leden of niet aangesloten sporters het gunnen om onderdeel te worden van dergelijke clubs, proberen wij sportverenigingen en andere sportaanbieders te triggeren om meer ‘open’ te worden. Voor elke buurt in Nederland een open club!

 


Wil je deze opleiding als individu volgen?

Onze nieuwe website sportopleidingen.nl is gelanceerd. Op dit vernieuwde platform vind je voortaan al onze opleidingen en (bijscholingen) voor individuele trainers, bestuurders, scheidsrechters, opleiders en vrijwilligers. Wil je deze opleiding als individu volgen? Ga dan naar www.sportopleidingen.nl.

Hier op www.academievoorsportkader.nl vind je al onze incompany opleidingen/scholingen die we op maat kunnen leveren. Wanneer, waar en hoe jou het beste uitkomt. Voor kleine en grote groepen.Open club
Een open club kenmerkt zich door een open houding bij de kartrekkers en betrokkenen bij de club. Een dergelijke club is een ontmoetingsplek waarbij eigen leden, andere regelmatige bezoekers van de club en de buurtbewoners worden genodigd om te sporten en om betrokken zijn. Een open club is ondernemend en richt zich op een langetermijnvisie en staat daarom nooit stil. Zij denkt vraag- en buurtgericht en gaat steeds opnieuw na wat de behoeften zijn en speelt daarop in.

De club gaat (mogelijk samenwerking met andere sportclubs en partijen uit andere sectoren) gericht aan de slag om activiteiten aan te bieden, die haar hoofdactiviteit versterken. Ook voert de club actief en continu beleid op de ontwikkeling, kwaliteit en opleiding van sporttechnisch, arbitrerend en bestuurlijk kader. En streeft zij naar een betere bezettingsgraad van de accommodatie. Dit alles leidt tot ledenbinding, -behoud en/of -groei, meer ‘reuring’ op de club en continuïteit van het bestaansrecht.

Een open club kan een individuele vereniging zijn maar veelal is de open club een samenwerking tussen meerdere verenigingen (bijv. een sportpark) en/of andere (commerciële) sportaanbieders en/of playgrounds/courts/pleintjes/buurtwerk (juridische entiteit is niet leidend).

Om verenigingen te stimuleren zich (meer) open te stellen voor anderen en mogelijk een grotere maatschappelijke rol te spelen worden er samen met diverse sportbonden en lokale/regionale sportorganisaties een aantal inspiratiesessies georganiseerd. Deze sessies vinden op (klein)regionaal niveau plaats.

De open club voorbeelden uit de zaal vormen de inspiratie voor rondetafelgesprekken waarbij clubbestuurders en andere enthousiastelingen met elkaar in gesprek. Door de aanwezigheid van verschillende sportachtergronden (o.a. voetbal, hockey, tennis, korfbal, zwemmen, atletiek en fitness) doen de deelnemers nieuwe ideeën op door concrete kennis en ervaringen met elkaar te delen over het thema. Vragen die centraal staan, zijn:
• Waarom wil je als club je meer open gaan stellen?
• Hoe wil je als club meer open worden?
• Wat maakt jouw club open?

De aangegeven behoefte wordt als input gebruikt door de betrokken sportbonden en lokale/regionale sportorganisaties om in samenwerking met elkaar de follow-up, de ondersteuning op maat aan de deelnemende clubs te verzorgen.

Meer informatie over de open club vindt u hier.

Meer weten over de open club? Neem dan contact op met Hein Veerman hein.veerman@nocnsf.nl.

Er zijn geen bijeenkomsten.
Deel dit via: