Kloppend hart-sessies

Kloppend Hart

Een goed functionerende sportclub is te herkennen aan een ‘kloppend hart’. Het bestuur van de sportclub, aangevuld met commissies en actieve leden en betrokkenen vormen gezamenlijk dit kloppend hart.

 


Wil je deze opleiding als individu volgen?

Onze nieuwe website sportopleidingen.nl is gelanceerd. Op dit vernieuwde platform vind je voortaan al onze opleidingen en (bijscholingen) voor individuele trainers, bestuurders, scheidsrechters, opleiders en vrijwilligers. Wil je deze opleiding als individu volgen? Ga dan naar www.sportopleidingen.nl.

Hier op www.academievoorsportkader.nl vind je al onze incompany opleidingen/scholingen die we op maat kunnen leveren. Wanneer, waar en hoe jou het beste uitkomt. Voor kleine en grote groepen.


 

Het kloppend hart van een vereniging is in staat om de stip op de horizon te bepalen, bijbehorende ambities te formuleren om hier vervolgens ook uitvoering aan te geven. Dit kan door draagvlak te creëren, leden in beweging te krijgen en taken te verdelen. Een belangrijk model in dit proces is ‘de gouden driehoek’. Hierin staan het sportaanbod, de accommodatie en het kader ieder op een hoek van de driehoek (zie figuur). Wanneer een vereniging de elementen van de gouden driehoek goed in balans heeft zijn alle randvoorwaarden in de basis van de vereniging ingevuld.

Kortom, met een kloppend hart is de sportclub voorbereid op de toekomst en ligt er een sterke basis. Wanneer het bij de ambities past kan de sportclub mogelijk doorgroeien naar een open club.

De kloppend Hart sessie is een samenwerking tussen NOC*NSF, de sportbonden, de gemeente en de lokale sportservice waarbij sportbestuurders instaat worden gesteld hun vereniging juist te positioneren en voor te bereiden op een toekomst.

Iedere lokale context waarin een sportclub fungeert is anders. Iedere ‘kloppend hart’ bijeenkomst heeft dan ook een andere invulling die aansluit op de lokale omgeving.
Landelijke, regionale en lokale trends en ontwikkelingen worden gepresenteerd, goede lokale voorbeelden komen voorbij en verschillende mogelijkheden voor ondersteuning voor de sportclubs worden toegelicht.

Het is vooral een interactieve sessie waarin sportclubs zelf aan de slag gaan met het bepalen van ambities, het betrekken van mensen, het positioneren van de sportclub en alle andere zaken die nodig zijn om het kloppend hart te versterken. Hierin wordt gebruik gemaakt van ‘de gouden driehoek’ als vingeroefening voor het uitwerken van het proces om tot een kloppend hart te komen.

Deel 1:
1. Landelijke trends & ontwikkelingen
2. Regionale initiatieven en hulpmiddelen
3. ‘Good practice' van een Kloppend Hart vereniging

Deel 2:
4. Opdracht 1: Kloppend Hart
(over onderwerpen waar verenigingsbestuurders enthousiast van worden)
5. Opdracht 2: Gouden Driehoek
(hoe de gouden driehoek in te vullen bij de desbetreffende onderwerpen van opdracht 1)
6. Follow-up ansichtkaart
(ambitie bepalen en kijken wat de verenigingsbestuurder nodig heeft om deze ambitie waar te maken)

Meer weten over het kloppend hart? Of wil je weten welke initiatieven er lokaal spelen? Neem dan contact op met opleidingen@nocnsf.nl .

Er zijn geen bijeenkomsten.
Deel dit via: