Weerbaarheid voor arbitrage

14341115

Een arbiter in de sport is regelmatig de ‘kop van jut’. Kritiek, scheldpartijen van sporters, coaches, ouders en andere toeschouwers; ze krijgen er vroeg of laat – op elk niveau - wel eens mee te maken. De meeste scheidsrechters, grensrechters en juryleden hebben inmiddels een dikke huid ontwikkeld en blijven hun ‘werk’ stoïcijns doen. Maar er zijn ook die er daadwerkelijk last van hebben en die graag wat weerbaarder zouden willen worden. Per slot van rekening gaat het óók om hun eigen plezier in de sport.

 


Wil je deze opleiding als individu volgen?

Onze nieuwe website sportopleidingen.nl is gelanceerd. Op dit vernieuwde platform vind je voortaan al onze opleidingen en (bijscholingen) voor individuele trainers, bestuurders, scheidsrechters, opleiders en vrijwilligers. Wil je deze opleiding als individu volgen? Ga dan naar www.sportopleidingen.nl.

Hier op www.academievoorsportkader.nl vind je al onze incompany opleidingen/scholingen die we op maat kunnen leveren. Wanneer, waar en hoe jou het beste uitkomt. Voor kleine en grote groepen.


 

In de meeste cursussen voor (beginnende) arbiters worden voornamelijk de (spel)regels behandeld en worden deelnemers voorbereid op het leiden van een wedstrijd. In de praktijk komen er in wedstrijdverband echter nog allerlei randzaken bij waar arbiters zich tegen moeten wapenen, met name veroorzaakt door emoties van sporters, coaches en publiek.

Er zijn genoeg factoren te bedenken die een negatieve invloed hebben op het functioneren van een arbiter. Met deze bijscholing worden deelnemers meer bewust van deze beïnvloedingsfactoren en kunnen ze er meer weerstand aan bieden. Door bewustwording en met behulp van de nodige tips, zijn ze beter in staat met deze specifieke omstandigheden om te gaan en daardoor hun weerbaarheid te vergroten. Zo creëeren ze niet alleen voor de sporters en coaches een veilig en prettig sportklimaat, maar óók voor zichzelf! Met deze bijscholing worden ze een ‘completere’ arbiter die onder alle omstandigheden naar eer en geweten de juiste beslissing neemt en bovenal plezier blijft houden in de sport!

Meer info
Voor meer informatie kun je contact opnemen met de Academie voor Sportkader via opleidingen@nocnsf.nl.

1 dagdeel

De (bij)scholing wordt gegeven door een ervaren scheidsrechter, aan de hand van een presentatie die in de huisstijl van de betreffende sportbond kan worden gegoten en – waar mogelijk – ook per sport op maat kan worden gemaakt. 

Deelnemers gaan dan samen bespreken wat ze precies onder ‘weerbaarheid’ verstaan en wat hun specifieke ‘beïnvloedingsfactoren’ voor-, tijdens- en na de wedstrijd zijn. Ze leren hoe ze met weerstand kunnen omgaan en hoe ze meer persoonlijkheid kunnen ontwikkelen als official. Uiteraard is er ook ruimte om praktijksituaties uit eigen ervaring te delen en verder leren ze technieken om hun spanning als scheidsrechter te reguleren.

Leerdoelen

  • Bewust worden van beïnvloedingsfactoren;
  • Meer persoonlijkheid ontwikkelen als arbiter;
  • Omgaan met- en reguleren van spanning;
  • Weerbaarder worden.

Deelnemers ontvangen na afloop van de (bij)scholing een bewijs van deelname. Informeer bij de bond of deze (bij)scholing mogelijk licentiepunten oplevert.

De bijscholing wordt thans nog alleen op aanvraag van de sportbond georganiseerd. Individuele inschrijving is nog niet mogelijk. De sportbonden die participeren in het programma 'Naar een veiliger sportklimaat' kunnen gebruikmaken van het centrale docententeam en de organisatie van de ASK om weerbaarheidstrainingen te faciliteren.

Er zijn geen bijeenkomsten.
Deel dit via: