4 inzichten over trainerschap

Wil jij je eigen functioneren als trainer of coach in korte tijd aanscherpen en verbeteren? Tijdens deze bijscholing krijg je handvatten om je sporters effectiever te begeleiden en een inspirerende, veilige sportomgeving te creëren.
Meer informatie en inschrijven

Inzicht in trainer-sporter-interactie

De sportvereniging is de plek bij uitstek waar kinderen te maken krijgen met doorzettingsvermogen, samenwerken voor een gemeenschappelijk doel en omgaan met winst en verlies. Jij mag ze daarin begeleiden als trainer of coach. Tijdens deze scholing leer je luisteren, zoeken, observeren en de sporter strategieën en tools aan te reiken die bij hem of haar passen.
Meer informatie en inschrijven

Themagericht trainen en coachen van 6- tot 12-jarigen

Kinderen in leeftijdsgroep 6 tot 12 jaar zijn volop in ontwikkeling: ze worden zich bewust van wat ze goed of juist minder goed kunnen. Ze leren zich verhouden tot anderen (leeftijdsgenoten en volwassenen), ontwikkelen hun eerste zelfbeeld... 
Meer informatie en inschrijven

Themagericht trainen en coachen van pubers

Jongeren in de puberleeftijd zijn druk bezig een eigen identiteit te ontwikkelen. Hormonen gieren door het lijf, ze spiegelen zich constant aan anderen, ze zoeken grenzen op en ze zijn altijd op zoek naar het nut van de opdrachten die ze krijgen. Het lichaam verandert, maar ook hun ideeën en identiteit...
Meer informatie en inschrijven

Trainen en coachen van jongeren met autisme

Een kind met autisme verwerkt prikkels anders dan andere kinderen. Dat kan zorgen voor onrust of onbegrip, zowel bij het kind zelf als direct betrokkenen. Leer autisme herkennen en ermee omgaan.
Meer informatie en inschrijven

Sporters met gedragsproblematiek

Hoe geef je kinderen met gedragsproblemen de aandacht die ze nodig hebben van jou als trainer of coach, terwijl je de rest van het team niet uit het oog verliest? Tijdens deze scholing krijg je veel tips en trucs om hier beter in te worden.
Meer informatie en inschrijven

Herkennen en voorkomen van grensoverschrijdend gedrag

Seksuele intimidatie en sport zouden eigenlijk niets met elkaar te maken moeten hebben. Toch vinden er helaas nog altijd incidenten plaats, variërend van seksueel getinte opmerkingen tot aanranding en zelfs verkrachting...
Meer informatie en inschrijven

Stay cool under pressure

Sport is emotie. Soms neemt dit in negatieve zin de overhand en is er sprake van verbaal of zelfs fysiek geweld. Je ziet het regelmatig in de media, maar je herkent het ongetwijfeld ook vanuit situaties waar jijzelf als trainer, coach of teambegeleider bij betrokken bent geweest...

Meer informatie en inschrijven

Praktijkbegeleider

Praktijkbegeleiders zorgen dat trainer-coaches en instructeurs relevante en leerzame praktijkervaringen kunnen opdoen. Zeker het sportkader dat een opleiding of (bij)scholing volgt heeft baat bij een passende en veilige leeromgeving voor het uitvoeren van de praktijkopdrachten...
Meer informatie en inschrijven

Doping

Het zal je maar gebeuren, dat een van je sporters wordt betrapt op het gebruik van doping. Of het nu bewust is gedaan om beter te presteren, een ongelukje met vervuild vlees in het buitenland of een verkeerd ingevuld formulier...
Meer informatie en inschrijven

Omgaan met sportongevallen en blessures

Voorkomen is beter dan genezen. Dit geldt ook voor sportongevallen en blessures. Bij een ongeval of blessure kun je als trainer geen diagnose stellen. Er wordt echter wel wat van je verwacht. Handel je snel? Blijf je in twijfel steken? Of doe je niets? Als trainer moet je keuzes maken... Meer informatie en inschrijven

Sporters met een verstandelijke beperking

Sporters met een verstandelijke beperking vragen niet om een speciale-, maar wel om een aangepaste benadering. Als trainer-coach is het je taak om voor al je pupillen – met of zonder beperking – een veilig sportklimaat te creëren...
Meer informatie en inschrijven

Sporters met een visuele beperking

Sporters met een visuele beperking kunnen prima sporten. Een trainer-coach heeft echter wel met een aantal belangrijke zaken rekening te houden om een goede en uitgebalanceerde training te geven.
Meer informatie en inschrijven

Sporters met een auditieve/communicatieve beperking

Sporters met een auditieve/communicatieve beperking kunnen prima sporten. Een trainer-coach heeft echter wel met een aantal belangrijke zaken rekening te houden om een goede en uitgebalanceerde training te geven.
Meer informatie en inschrijven

Coach de coach

Iedereen heeft baat bij een goede coach, óók de trainer of coach zelf. Iemand die feedback geeft op pedagogische vaardigheden en als klankbord kan fungeren, tilt coaches én daarmee de vereniging naar een hoger plan.

Meer informatie en inschrijven

Advies op sporttechnisch beleid

Naast het geven van trainingen en coachen heeft de trainer-coach op niveau 4 ook andere belangrijke functies binnen de organisatie. Als professional staat hij met beide benen in de organisatie en heeft hij een goed beeld van wat er speelt.
Meer informatie en inschrijven

Trainen en coachen van jeugd gericht op een gezonde leefstijl

Voorkomen is beter dan genezen. Dat geldt ook voor (het risico op) overgewicht en obesitas. Kinderen op jonge leeftijd al bewust maken van...
Meer informatie en inschrijven