4 inzichten over trainerschap

Het eigen functioneren van een trainer in korte tijd aanscherpen en verbeteren? Tijdens deze bijscholing krijgen deelnemers handvatten om hun sporters effectiever te begeleiden en een inspirerende, veilige sportomgeving te creëren.

Meer informatie of deze bijscholing als individu volgen

Inzicht in trainer-sporter-interactie

De sportvereniging is de plek bij uitstek waar kinderen te maken krijgen met doorzettingsvermogen, samenwerken voor een gemeenschappelijk doel en omgaan met winst en verlies. De trainer mag ze daarin begeleiden. Tijdens deze scholing leren deelnemers luisteren, zoeken, observeren en de sporter strategieën en tools aan te reiken die bij hem of haar passen.

Meer informatie of deze opleiding als individu volgen

Themagericht trainen en coachen van 6- tot 12-jarigen

Kinderen in de leeftijdsgroep van 6 tot 12 jaar zijn volop in ontwikkeling: ze worden zich bewust van wat ze goed of juist minder goed kunnen. Ze leren zich verhouden tot anderen (leeftijdsgenoten en volwassenen), ontwikkelen hun eerste zelfbeeld... 

Meer informatie of deze opleiding volgen als individu

Themagericht trainen en coachen van pubers

Jongeren in de puberleeftijd zijn druk bezig een eigen identiteit te ontwikkelen. Hormonen gieren door het lijf, ze spiegelen zich constant aan anderen, ze zoeken grenzen op en ze zijn altijd op zoek naar het nut van de opdrachten die ze krijgen. Het lichaam verandert, maar ook hun ideeën en identiteit...

Meer informatie of deze opleiding volgen als individu

Trainen en coachen van jongeren met autisme

Een kind met autisme verwerkt prikkels anders dan andere kinderen. Dat kan zorgen voor onrust of onbegrip, zowel bij het kind zelf als direct betrokkenen. Deelnemers leren autisme herkennen en ermee omgaan.

Meer informatie of deze opleiding volgen als individu

Sporters met gedragsproblematiek

Hoe kan een trainer kinderen met gedragsproblemen de aandacht geven die ze nodig hebben, terwijl ze de rest van het team niet uit het oog verliezen? Tijdens deze scholing krijgen deelnemers veel tips en trucs om hier beter in te worden.

Meer informatie of deze opleiding als individu volgen

Herkennen en voorkomen van grensoverschrijdend gedrag

Seksuele intimidatie en sport zouden eigenlijk niets met elkaar te maken moeten hebben. Toch vinden er helaas nog altijd incidenten plaats, variërend van seksueel getinte opmerkingen tot aanranding en zelfs verkrachting...

Meer informatie of deze opleiding als individu volgen

Stay cool under pressure

Sport is emotie. Soms neemt dit in negatieve zin de overhand en is er sprake van verbaal of zelfs fysiek geweld. Je ziet het regelmatig in de media, maar een trainer herkent zich ongetwijfeld ook vanuit situaties waar zijzelf bij betrokken zijn geweest...

Meer informatie of deze opleiding als individu volgen

Praktijkbegeleider

Praktijkbegeleiders zorgen dat trainer-coaches en instructeurs relevante en leerzame praktijkervaringen kunnen opdoen. Zeker het sportkader dat een opleiding of (bij)scholing volgt heeft baat bij een passende en veilige leeromgeving voor het uitvoeren van de praktijkopdrachten...

Meer informatie of deze opleiding als individu volgen

Doping

Het zal een trainer maar gebeuren, dat een van zijn/haar sporters wordt betrapt op het gebruik van doping. Of het nu bewust is gedaan om beter te presteren, een ongelukje met vervuild vlees in het buitenland of een verkeerd ingevuld formulier...

Meer informatie of deze opleiding als invididu volgen

Omgaan met sportongevallen en blessures

Voorkomen is beter dan genezen. Dit geldt ook voor sportongevallen en blessures. Bij een ongeval of blessure kunnen trainers geen diagnose stellen. Er wordt echter wel wat van hen verwacht. Handelen ze snel? Blijven ze in twijfel steken? Of doen ze niets? Een trainer moet keuzes maken... Meer informatie

Sporters met een verstandelijke beperking

Sporters met een verstandelijke beperking vragen niet om een speciale-, maar wel om een aangepaste benadering. Het is de taak van trainers-coaches om voor al hun pupillen – met of zonder beperking – een veilig sportklimaat te creëren...

Meer informatie of deze opleiding als individu volgen

Sporters met een visuele beperking

Sporters met een visuele beperking kunnen prima sporten. Een trainer-coach heeft echter wel met een aantal belangrijke zaken rekening te houden om een goede en uitgebalanceerde training te geven.

Meer informatie of deze opleiding als individu volgen

Sporters met een auditieve/communicatieve beperking

Sporters met een auditieve/communicatieve beperking kunnen prima sporten. Een trainer-coach heeft echter wel met een aantal belangrijke zaken rekening te houden om een goede en uitgebalanceerde training te geven.

Meer informatie of deze opleiding als individu volgen

Coach de coach

Iedereen heeft baat bij een goede coach, óók de trainer of coach zelf. Iemand die feedback geeft op pedagogische vaardigheden en als klankbord kan fungeren, tilt coaches én daarmee de vereniging naar een hoger plan.

Meer informatie of deze opleiding als individu volgen

Advies op sporttechnisch beleid

Naast het geven van trainingen en coachen heeft de trainer-coach op niveau 4 ook andere belangrijke functies binnen de organisatie. Als professional staat hij met beide benen in de organisatie en heeft hij een goed beeld van wat er speelt.

Meer informatie of deze opleiding als individu volgen

Een beetje opvoeder

Training geven en coachen van een team of individu is leuk én een hele uitdaging. Van dartelende dromerige jonge huppelmeisjes in een mooie nieuwe outfit en wild rondrennende mannetjes bij de jongste jeugd, tot ongemotiveerde, niet goed luisterende of niet te sturen oudere kinderen.

Meer informatie of deze opleiding als individu volgen

 

Trainen en coachen van jeugd gericht op een gezonde leefstijl

Voorkomen is beter dan genezen. Dat geldt ook voor (het risico op) overgewicht en obesitas. Kinderen op jonge leeftijd al bewust maken van...

Meer informatie of deze opleiding als individu volgen