Vier inzichten over trainerschap

Wil je binnen korte tijd flink groeien in je rol als trainer of coach? Tijdens deze bijscholing krijg je binnen een halve dag veel praktische handvaten om je sporters effectiever te begeleiden en een inspirerende, veilige sportomgeving te creëren.
Meer informatie en inschrijven

Inzicht in trainer-sporter-interactie

Je bent een ervaren trainer/coach en wil graag je kennis en ervaring inzetten binnen de eigen vereniging. Je kunt met Coach de coach een bijdrage leveren door wat minder ervaren trainers/ coaches van de club te coachen in de praktijk. Jij ondersteunt hen bij het creëren van een sociaal veilig, plezierig en ontwikkelingsgericht sportklimaat... 
Meer informatie en inschrijven

Themagericht trainen en coachen van 6- tot 12-jarigen

Kinderen in leeftijdsgroep 6 tot 12 jaar zijn volop in ontwikkeling: ze worden zich bewust van wat ze goed of juist minder goed kunnen. Ze leren zich verhouden tot anderen (leeftijdsgenoten en volwassenen), ontwikkelen hun eerste zelfbeeld... 
Meer informatie en inschrijven

Themagericht trainen en coachen van pubers

Jongeren in de puberleeftijd zijn druk bezig een eigen identiteit te ontwikkelen. De hormonen gieren door het lijf, ze spiegelen zich constant aan anderen, zoeken grenzen op en zijn altijd op zoek naar het nut en de zin van de opdrachten die ze krijgen... 
Meer informatie en inschrijven

Trainen en coachen van jongeren met autisme

Kinderen en jongeren met autisme vinden het lastig te bedenken welke sport ze leuk vinden. Ze moeten het eigenlijk eerst ervaren, voordat ze een keuze kunnen maken welke sport en welke vereniging het beste voorzien in hun behoeften... 
Meer informatie en inschrijven

Sporters met gedragsproblematiek

Als trainer-coach van sporters met gedragsproblematiek is het belangrijk om je eigen rol als trainer te herkennen en te erkennen. Naast dat je als trainer-coach last gevend gedrag herkent is het zaak om als trainer-coach te kunnen reflecteren op eigen handelen.
Meer informatie en inschrijven

Herkennen en voorkomen van grensoverschrijdend gedrag

Seksuele intimidatie en sport zouden eigenlijk niets met elkaar te maken moeten hebben. Toch vinden er helaas nog altijd incidenten plaats, variërend van seksueel getinte opmerkingen tot aanranding en zelfs verkrachting...
Meer informatie en inschrijven

Stay cool under pressure

Sport ís emotie, maar soms nemen emoties de overhand en is er sprake van verbaal of zelfs fysiek geweld. Je ziet het regelmatig op televisie, maar je herkent het ongetwijfeld ook vanuit situaties waar jijzelf als trainer, coach of teambegeleider bij bent geweest...
Meer informatie en inschrijven

Praktijkbegeleider

Praktijkbegeleiders zorgen dat trainer-coaches en instructeurs relevante en leerzame praktijkervaringen kunnen opdoen. Zeker het sportkader dat een opleiding of (bij)scholing volgt heeft baat bij een passende en veilige leeromgeving voor het uitvoeren van de praktijkopdrachten...
Meer informatie en inschrijven

Doping

Het zal je maar gebeuren, dat een van je sporters wordt betrapt op het gebruik van doping. Of het nu bewust is gedaan om beter te presteren, een ongelukje met vervuild vlees in het buitenland of een verkeerd ingevuld formulier...
Meer informatie en inschrijven

Omgaan met sportongevallen en blessures

Voorkomen is beter dan genezen. Dat geldt zeker voor sportblessures. Die kunnen acuut optreden (bijvoorbeeld door een botsing) maar ook langzaam inslijpen. Als je niet tijdig en adequaat ingrijpt, kunnen lichte pijnklachten uitgroeien... 
Meer informatie en inschrijven 

Sporters met een verstandelijke beperking

Sporters met een verstandelijke beperking vragen niet om een speciale-, maar wel om een aangepaste benadering. Als trainer-coach is het je taak om voor al je pupillen – met of zonder beperking – een veilig sportklimaat te creëren...
Meer informatie en inschrijven

Sporters met een visuele beperking

Sporters met een visuele beperking kunnen prima sporten. Een trainer-coach heeft echter wel met een aantal belangrijke zaken rekening te houden om een goede en uitgebalanceerde training te geven.
Meer informatie en inschrijven

Sporters met een auditieve/communicatieve beperking

Sporters met een auditieve/communicatieve beperking kunnen prima sporten. Een trainer-coach heeft echter wel met een aantal belangrijke zaken rekening te houden om een goede en uitgebalanceerde training te geven.
Meer informatie en inschrijven

Coach de coach

In deze scholing leer je als trainerscoach vanuit een coachende rol het beste te halen uit trainers en coaches, zodat (jeugd)sporters zich met nog meer plezier ontwikkelen. Meer informatie en inschrijven

Advies op sporttechnisch beleid

Naast het geven van trainingen en coachen heeft de trainer-coach op niveau 4 ook andere belangrijke functies binnen de organisatie. Als professional staat hij met beide benen in de organisatie en heeft hij een goed beeld van wat er speelt.
Meer informatie en inschrijven

Trainen en coachen van jeugd gericht op een gezonde leefstijl

Voorkomen is beter dan genezen. Dat geldt ook voor (het risico op) overgewicht en obesitas. Kinderen op jonge leeftijd al bewust maken van...
Meer informatie en inschrijven