Sportief Coachen

De manier waarop trainers en coaches hun sporters begeleiden heeft veel invloed op de sfeer binnen een vereniging. Een veilige sportomgeving waarin sporters zich optimaal ontwikkelen creëer je door enthousiast te zijn, een compliment te geven en aan te geven hoe iets beter kan.

Om trainers, coaches en bestuurders te helpen een veilige sportomgeving te creëren is het verenigingstraject ‘Sportief Coachen’ ontwikkeld. Het doel van dit traject is om binnen een vereniging te komen tot een gezamenlijke visie en afspraken over de begeleiding van sporters. Trainers en coaches leren in twee bijeenkomsten de basisprincipes van ‘sportief coachen’: de 4 inzichten van trainerschap en de voorbeeldrol van de trainer. Dit doen we door middel van discussies, praktijkopdrachten en het bekijken van filmpjes. In de twee bijeenkomsten voor bestuurders staan het verenigingsbeleid en de borging van ‘sportief coachen’ binnen de vereniging centraal.

Voor verenigingen die het Sportief Coachen traject hebben doorlopen is het verenigingstraject Coach-de-coach een goede vervolgstap. Tijdens dit traject worden twee à drie trainersbegeleiders opgeleid die trainers en coaches binnen een vereniging helpen hun pedagogische vaardigheden te ontwikkelen.

Voor vragen kan je contact opnemen met jouw bond. Inschrijven voor het verenigingstraject Sportief Coachen kan hier

De doelen van het Sportief Coachen verenigingstraject zijn:

  • Bewustwording van de eigen rol: wat zijn mijn rollen als trainer, coach, begeleider? Wat is mijn verantwoordelijkheid?
  • Inzicht krijgen in het effect van het eigen handelen, manier van coachen: wat roept mijn gedrag op?

Tijdens de twee bijeenkomsten met trainers besteden we aandacht aan de 4 inzichten van trainerschap en de voorbeeldrol van de trainer.

  • Structuur bieden: hoe doe ik dit als trainer, coach, begeleider?
  • Stimuleren: waarom en hoe geef ik complimenten
  • Individueel aandacht geven: hoe zorg ik dat iedereen zich gezien en gewaardeerd voelt?
  • Regie overdragen: hoe zorg ik dat sporters zelf hun keuzes kunnen maken?
  • Voorbeeldrol: omgaan met de tegenpartij, ouders, toeschouwers en arbitrage. Hoe geef ik zelf het goede voorbeeld en hoe spreek ik zo nodig betrokkenen aan op ongewenst gedrag?

Het traject bestaat uit twee bijeenkomsten van 2,5 uur. Daaraan voorafgaand is een gesprek met de technische commissie en/of het bestuur. Daarin worden de wensen van de vereniging besproken en de invulling van de avonden. Ook worden praktische afspraken gemaakt over de organisatie en de uitnodiging van de trainers, coaches, begeleiders. Als afsluiting is er een evaluatiegesprek en worden vervolgstappen voor de vereniging besproken.

Deelname aan dit verenigingstraject bedraagt €500,00. Inschrijven voor het verenigingstraject Sportief Coachen kan hier.

Er zijn geen bijeenkomsten.
Deel dit via: