Sportief Besturen

Het besturen van een vereniging blijft een uitdagende klus. Een bestuurder wilt niet alleen een vereniging aansturen waarbij op alle niveaus met plezier wordt gesport, ze willen ook dat alle leden zich een deel van de vereniging voelen. Een goede sfeer op de club draagt immers bij aan het werven en behouden van leden en vrijwilligers.

 


Wil je deze opleiding als individu volgen?

Onze nieuwe website sportopleidingen.nl is gelanceerd. Op dit vernieuwde platform vind je voortaan al onze opleidingen en (bijscholingen) voor individuele trainers, bestuurders, scheidsrechters, opleiders en vrijwilligers. Wil je deze opleiding als individu volgen? Ga dan naar www.sportopleidingen.nl.

Hier op www.academievoorsportkader.nl vind je al onze incompany opleidingen/scholingen die we op maat kunnen leveren. Wanneer, waar en hoe jou het beste uitkomt. Voor kleine en grote groepen.


 

In de workshop Sportief Besturen gaat het daarover: de workshop is de basis voor de manier waarop leden van de vereniging met elkaar omgaan, hoe gasten en tegenstanders worden verwelkomd, hoe ouders langs de lijn staan, etc. In de workshop Sportief Besturen krijgen deelnemers handvatten aangeboden om de invloed op de sfeer van hun club te vergroten door hun rol als bestuurder persoonlijk in te vullen. Hierdoor krijgen ze als bestuurder meer grip op hoe de leden zich op de vereniging gedragen.

Hoe doen ze dat?
Door het thema sportiviteit en respect binnen de visie, structuur en cultuur van de vereniging te borgen. Door ook naar hun eigen rol te kijken. Hoe geven ze invulling aan hun bestuursfunctie? Waar ligt hun kracht? Interessante vragen die tijdens de workshop aan bod komen.

De volgende rollen komen aan bod:
• Beleids- en procesrol; Wat voor vereniging willen wij zijn, hoe stuur ik daar op?
• Communicatierol; Weet iedereen binnen onze club waar wij voor staan?
• Voorbeeldrol; Geef ik zelf wel het goede voorbeeld?
• Weerbaarheidsrol; Hoe doe ik dat, optreden tegen ongewenst gedrag?

Wat zijn de ervaringen van deelnemers die Sportief Besturen al hebben gevolgd?
"Tijdens de bestuursvergaderingen zullen we voortaan ook ons eigen functioneren als bestuur evalueren. Hoe gaan wij eigenlijk met elkaar om, en hoe is de sfeer onderling?"

"Inspirerend en heel interactief met geanimeerde discussies. Super!"

"Ik hoorde tijdens de workshopavond, dat andere verenigingsbestuurders met dezelfde issues zitten. Ik vond het toch prettig om te horen dat wij niet de enigen zijn die hier moeite mee hebben. Volgende week zitten we met meer verenigingen om tafel om een aantal zaken gezamenlijk op te pakken."

"Met nieuwe leden en hun ouders voeren we vanaf nu een welkomstgesprek. Daarin vertellen we hoe we op deze vereniging met elkaar om gaan, en welke afspraken er gelden."

"Ik heb nieuwe inzichten gehoord over issues waar wij als club al lang mee zitten."

Nieuw als vervolg op de workshop- De uitdaging!  
Bestuurders hebben weleens te maken met situaties waarvan ze denken ‘hoe gaan we hiermee om?’. Hoe gaat het bestuur om met dilemma’s over vrijwilligers, ouders en het nemen van moeilijke beslissingen?

Via de website www.sportiefbesturen.nl heeft een bestuur de unieke kans om hier met elkaar over te sparren. Er zijn voor iedere sport dilemma’s beschreven die herkenbaar zijn en regelmatig voorkomen. Door middel van de vier rollen van Sportief Besturen kan het bestuur hier samen over praten. Hoe doen ze het eigenlijk als vereniging?

Sportief leren Besturen: je doet het samen!
De kracht van de workshop Sportief Besturen zit in het feit dat verenigingsbestuurders leren van elkaars ervaringen. Herkenbare en dagelijkse situaties komen aan bod, van vrijwilligers die afspraken niet nakomen tot (over)enthousiaste ouders. Hebben deelnemers zelf op de club onlangs iets onplezierigs meegemaakt wat ze graag willen bespreken? Dan is Sportief Besturen dé kans om onder deskundige begeleiding een relevante praktijkcase te behandelen.

Wie geeft de workshop?
Deskundige trainers van de eigen sportbond verzorgen de workshops. Zij kennen de sport van binnenuit en hebben ervaring met de uitdagingen waar bestuurders van hun vereniging voor staan. Tijdens de workshop worden 2 bestuurders van 5 – 7 verenigingen uitgenodigd. Dus volop interactie mogelijk! De workshops duren 3 uur en vinden plaats door het hele land, meestal in de avond.

Geïnteresseerd?
Het programma ‘Naar een veiliger sportklimaat’ verzorgt deze workshops. Neem contact op met de sportbond of Astrid Cevaal van het programma Naar een veiliger sportklimaat (astrid.cevaal@knhb.nl).

Deel dit via: