Sporters met een auditieve/communicatieve beperking

Doof250x385

De meeste sporters met een auditieve/communicatieve beperking sporten bij reguliere sportverenigingen. Om alle sporters veilig en naar eigen behoefte te kunnen laten sporten, is het van belang om trainers, coaches en begeleiders te leren hoe ze met de sporters met een beperking om kunnen gaan. In de bijscholing 'Sporters met een auditieve/communicatieve beperking' reiken we hiervoor kennis en handvatten aan. De bijscholing is ook interessant voor begeleiders in het onderwijs, bestuurders van sportverenigingen en ouders/verzorgers.

Sporters met een auditieve/communicatieve beperking kunnen prima sporten. Een trainer-coach moet echter wel met een aantal zaken rekening houden om een goede en uitgebalanceerde training te kunnen geven. Bijvoorbeeld met de motorische ontwikkeling van de sporter, met het gebruik van hoor hulpmiddelen en gebarentaal en met het niet goed kunnen uiten.

Goede begeleiding en communicatie is bij deze sporters van belang om sporters met een auditieve/communicatieve beperking actief en op een plezierige manier mee te laten doen in het sportteam. Sporters met een auditieve/communicatieve beperking hebben goede begeleiding nodig om blessures, uitsluiting en sociale verwarringen te voorkomen. Dit zowel in de begeleiding van het sporten als in de trainingsopbouw. In de praktijk blijkt dat mensen met een auditief/communicatieve beperking graag willen en kunnen sporten, mits de begeleiding en het sportaanbod aansluit bij de behoefte. In de bijscholing krijg je tips & trucs en de kans om persoonlijke vragen te stellen en ervaringen te delen.

De bijscholing is bedoeld voor trainers die aantoonbare ervaring hebben met het zelfstandig geven van sportlessen en trainingen en met de doelgroep werken of willen gaan werken. Bij voldoende ervaring is een diploma dan ook niet vereist. Deze bijscholing wordt gegeven op KSS niveau 2 en 3 van een bij NOC*NSF aangesloten sportbond.

Klik hier om de reader Sporters met een auditieve/communicatieve beperking te lezen.

Voor meer informatie kun je contact opnemen met de Academie voor Sportkader via opleidingen@nocnsf.nl.

1 dagdeel

Nadat de vragen en verwachtingen van de cursisten zijn geïnventariseerd, leer je wat een auditieve/communicatieve beperking is, hoe je sporters met een auditieve/communicatieve beperking mee kan laten doen in reguliere sportteams en hoe je een veilige trainingssituatie creëert. Ook krijg je handvatten hoe je sporters met een auditieve/communicatieve beperking aanwijzingen kunt geven.

Tijdens de workshop wordt er ook gebruik gemaakt van praktijksituaties. Je ervaart in de gymzaal hoe het is om te sporten met een auditieve/communicatieve beperking of hoe je een sporter met beperking kan begeleiden. Neem daarom sportschoenen mee die geschikt zijn voor in de zaal.

Leerdoelen 

  • Inzicht krijgen in de kenmerken en belevingswereld van mensen met een auditieve/communicatieve beperking;
  • Communicatie kunnen aanpassen aan een sporter met een auditieve/communicatieve beperking;
  • Op basis van inzicht in sporters met een auditieve/communicatieve beperking weten hoe je deze sporters kunt begeleiden;
  • Activiteit of training op een creatieve manier aanpassen, zodat ook personen met een auditieve/communicatieve beperking deel kunnen nemen.

Hieronder vind je een overzicht van alle scholingen ‘Sporters met een auditieve/communicatieve beperking’. Deelname aan deze scholing bedraagt €85,- maar is vrijgesteld van BTW.
Vanaf 2019 kost deze scholing €90,-.

Er zijn geen bijeenkomsten.
Deel dit via: