Portfoliobeoordeling

Inhoud
Een lastige situatie: u beoordeelt iemands competenties zonder de kandidaat ooit gezien te hebben. Kan dat wel?

Ja, mits u een buitengewoon helder beeld hebt van de beoordelingscriteria en de toelichting die daar in uw bond bij geleverd is. Deze toelichting levert u namelijk de concrete criteria.

Voor wie
De bijscholing is bedoeld voor PVB-beoordelaars.

Doelen
De cursist:

  • heeft zicht op de plaats van portfoliobeoordeling in het opleidingssysteem;
  • weet aan welke eisen de door de kandidaat geleverde ‘bewijzen’ moeten voldoen;
  • kan de bewijzen in verband brengen met de juiste beoordelingscriteria.


Documenten

Meer info
Voor meer informatie kun je contact opnemen met de Academie voor Sportkader via opleidingen@nocnsf.nl.

Opzet
De bijscholing heeft de volgende onderdelen:

  • de plaats van portfoliobeoordeling in het opleidingssysteem;
  • wat kan gelden als bewijs van competenties? Wat moet er dus in een portfolio?
  • van de beoordelingscriteria uit het protocol naar afvinkbare elementen (hoe ziet de toelichting eruit?);
  • samen beoordelen van allerlei producten en komen tot afstemming. 

Duur
Deze bijscholing beslaat één dagdeel.

Deze scholing wordt uitsluitend incompany georganiseerd. Neem voor meer informatie contact op via opleidingen@nocnsf.nl.

Er zijn geen bijeenkomsten.
Deel dit via: