Sportiviteit & Respect: Nog effectiever opleiden

Sportiviteit & Respect zit in vrijwel alle opleidingen voor trainer-coaches verweven. Toch vinden veel opleiders het lastig om het als afzonderlijk thema te behandelen, want het komt al snel in de verdrukking door andere onderwerpen die de deelnemers vaak belangrijker vinden. Door meer activerend les te geven –met Sportiviteit & Respect als rode draad – kun je als opleider zaken op de agenda houden die betrekking hebben op sportiviteit, respect, leerklimaat en waardering.

Ook in sporttechnische opleidingen zijn competenties als positieve feedback geven, waardering laten blijken, heldere afspraken maken en op de juiste manier grenzen stellen essentieel. In deze bijscholing leer je als opleider hoe je door aandacht te geven aan deze competenties, het thema Sportiviteit & Respect regelmatig aan de orde te stellen en de juiste aandacht te geven.

Meer info
Voor meer informatie kun je contact opnemen met de Academie voor Sportkader via opleidingen@nocnsf.nl.

In deze bijscholingsmodule word je getraind om op interactieve wijze de vier centrale thema’s van Sportiviteit & Respect op een natuurlijke wijze tot hun recht te laten komen. Het gaat dan om het stimuleren van gewenst gedrag, positief omgaan met elkaar, het maken van afspraken over gewenst gedrag en het omgaan met ongewenst gedrag. Naast het versterken van de vaardigheid om de vier thema’s onderdeel te laten zijn van de opleidingen, gaat het er juist ook om dit activerend en praktijkgericht te doen. Zo ben je als opleider in staat mensen nóg effectiever op te leiden.

Deze bijscholing zal zeker ook opleiders van bonden helpen om met de aangepaste lesplannen te werken.

Leerdoelen

  • Een ‘visie op leren’ ontwikkelen met drie tot vijf richtinggevende uitspraken voor lesplan en –uitvoering;
  • Vijf interventies kunnen noemen die bijdragen aan effectief leren van je cursisten; 
  • Drie effectieve interventies/werkvormen kunnen toepassen in je volgende bijscholing; 
  • Een helder, gestructureerd lesdeel van 20 minuten kunnen ontwerpen waarin ‘Sportiviteit & Respect’ expliciet aan de orde komt.
  • Feedback kunnen geven of krijgen op een gegeven les met behulp van observatiepunten.

Je ontvangt na afloop van de bijscholing een bewijs van deelname. Informeer bij je bond of deze bijscholing mogelijk licentiepunten oplevert.

Deze scholing wordt uitsluitend incompany georganiseerd. Neem voor meer informatie contact op via opleidingen@nocnsf.nl.

Er zijn geen bijeenkomsten.
Deel dit via: