Module Besturen met een visie - de basis

Besturen met een Visie richt zich op de groei en ontwikkeling van amateursportverenigingen. De grondgedachte van Besturen met een Visie is dat als bestuurders in hun kracht komen en hun werk goed doen ze sterkere en leukere verenigingen creëren. Professionele ontwikkeling en groei van bestuurders en verenigingsprofessionals leidt tot krachtigere verenigingen. In de sportsector is er weinig aandacht voor bestuurders terwijl hun verantwoordelijkheden steeds groter en hun taken steeds ingewikkelder zijn. Dit verandert Besturen met een Visie

De breedtesport in Nederland leunt op 1,5 miljoen enthousiaste vrijwilligers. Deze vrijwilligers zorgen ervoor dat jaarlijks ongeveer 4,4 miljoen mensen kunnen sporten bij 25.000 verenigingen. Ongeveer 10% van de vrijwilligers, circa 150.000, is actief als bestuurder. De bestuurders zijn in de eerste plaats verantwoordelijk voor het reilen en zeilen van hun club. Zij worstelen bijvoorbeeld met het vinden van voldoende vrijwilligers, de gevolgen van bezuinigingen bij de gemeente en met de concurrentie van andere populaire vrijetijdsinvullingen. Tegelijkertijd proberen beleidsmakers van de overheid en sportbonden sportverenigingen te gebruiken om verschillende maatschappelijke doelen te realiseren. Sportverenigingen wordt gevraagd een rol te spelen bij bijvoorbeeld de buitenschoolse opvang, om kinderen en ouderen meer te laten bewegen, om de overlast en criminaliteit in de buurt te verminderen en om mensen zonder werk te helpen bij de re-integratie. De vraag om een bijdrage te leveren bij het realiseren van maatschappelijke doelstellingen én tegelijkertijd de eigen sfeer van de verenigingen te behouden maakt het besturen steeds ingewikkelder.

Krachtige en goede bestuurders zorgen voor vitale verenigingen. En sterke verenigingen zijn meer in staat de verschillende maatschappelijke opdrachten op te pakken. Het basistraject Besturen met een Visie biedt bestuurders inzichten en werkwijzen om zaken slimmer aan te pakken. Door theorie over organisaties en management te koppelen aan de eigen praktijk krijgen bestuurders handvatten om direct op hun club toe te passen. De uitwisseling van eigen ervaringen van de deelnemende bestuurders, en het gezamenlijk nadenken hierover met elkaar, geeft richting aan oplossingen.

Besturen met een visie

Het basistraject is opgebouwd uit meerdere bijeenkomsten (afhankelijk via welke organisatie er wordt aangevraagd) van ongeveer drie uur. Hierin wordt het beleidsproces gevolgd te zien in het figuur hieronder. Besturen met een Visie heeft het meeste effect als er 3-5 verenigingen deelnemen, waarbij elke vereniging vertegenwoordigd is door minstens twee bestuurders.

Tijdens het traject creëren de deelnemers een goed onderbouwde visie voor hun vereniging. Vervolgens benoemen ze de belangrijke thema’s die opgepakt moeten worden om dit perspectief waar te maken. En ontwikkelen ze handvatten hoe dat te doen in de praktijk. 

Besturen met een Visie staat stil bij de volgende vragen:
• Wat is besturen eigenlijk?
• Wat is het onderscheid tussen besturen, managen, uitvoeren?
• Hoe ziet een effectieve structuur anno 2014 er binnen de sportvereniging uit?
• Hoe ontwikkel je een visie, een toekomstplan, beleid?
• Hoe realiseer je beleid in de praktijk? Hoe zorg je voor beweging, voor energie, maar ook voor uitvoeringsdiscipline binnen de club?

Interesse om het traject van Besturen met een Visie te volgen? Neem dan contact op met uw gemeente, uw sportbond of kijk op www.besturenmeteenvisie.nl.

Deel dit via: