Intervisiegsprekken

Inhoud
Intervisie – het van elkaar laten leren via een groepsgesprek – is niet de meest simpele vaardigheid voor een opleider. Het is belangrijk om bij intervisie planmatig te werken. Daarom trainen we diverse methoden van intervisie. Deze methoden hebben gemeen dat ze een heldere fasering van de intervisie mogelijk maken. Dan raakt niemand het spoor bijster en is de kans op maximale leerresultaten groot.

Voor wie

De bijscholing is bedoeld voor leercoaches en experts.

Doelen

De cursist:

 • formuleert persoonlijke doelen voor het begeleiden van intervisiegesprekken;
 • kent de fasen van intervisie volgens Hendriksen en kan deze in een intervisiegroep toepassen;
 • past binnen de fasen van intervisie de daarbij passende gesprekstechnieken toe;
 • benoemt de werkwijze van de incidentmethode en de Balintmethode;
 • leidt een gesimuleerd intervisiegesprek, met de incidentmethode of de Balintmethode, zodanig dat deelnemers veel ruimte en veiligheid ervaren;
 • laat de deelnemers binnen intervisie zelf de oplossing(en) zoeken die het beste bij hen past (passen).


Documenten

Meer info
Voor meer informatie kun je contact opnemen met de Academie voor Sportkader via opleidingen@nocnsf.nl

Opzet

De bijscholing heeft de volgende onderdelen:

 • bepalen wat intervisie is;
 • doelen van intervisie;
 • basisfasering in intervisie;
 • succesfactoren voor het begeleiden van intervisiebijeenkomsten;
 • vaardigheden die ik nodig heb: welke bezit ik al? Welke nog niet voldoende;
 • oefenen met incidentmethode of Balintmethode.

Duur
Deze bijscholing beslaat één dagdeel.

Deze scholing wordt uitsluitend incompany georganiseerd. Neem voor meer informatie contact op via opleidingen@nocnsf.nl.

Er zijn geen bijeenkomsten.
Deel dit via: