Intake- en adviesgesprekken

Inhoud
De start van het leertraject is van doorslaggevend belang: de start geeft richting aan het leren van de cursist. Met de competentiescan is de beginsituatie van de cursist tijdens het intakegesprek goed in kaart te brengen. Ongemerkt gaat dit over in een adviesgesprek.

Anders dan de naam doet vermoeden, gaat het er hierbij om dat de cursist zelf de adviezen formuleert: hij bepaalt zijn eigen leerweg. Dit vereist afgewogen gespreksvaardigheden bij de opleider.

Voor wie
De bijscholing is bedoeld voor leercoaches.

Doelen
De cursist:

  • kent de inhoud van de competentiescan, de manier van opleiden binnen de eigen bond en de daar gebruikte instrumenten;
  • kan de STAR-techniek toepassen in het intakegesprek;
  • benoemt de drie fasen in het adviesgesprek;
  • formuleert de belangrijkste vaardigheden die hij nodig heeft om zijn rol in het intakegesprek adequaat te kunnen vervullen en past deze vaardigheden toe in een oefensituatie.

Documenten

 

Meer info
Voor meer informatie kun je contact opnemen met de Academie voor Sportkader via opleidingen@nocnsf.nl.

Opzet
De bijscholing heeft de volgende onderdelen:

  • de competentiescan: hoe toe te passen binnen de eigen bond?
  • vaardigheden: LSD, STAR, SMART;
  • voeren van een adviesgesprek;
  • adviseren over een leertraject (opdrachten, workshops);
  • vaardigheden die ik nodig heb: welke bezit ik al? Welke nog niet voldoende?

Duur
Deze bijscholing beslaat één dagdeel.

Deze scholing wordt uitsluitend incompany georganiseerd. Neem voor meer informatie contact op via opleidingen@nocnsf.nl.

Er zijn geen bijeenkomsten.
Deel dit via: