Coach de coach

Elke trainer en coach daagt sporters uit tot sportieve prestaties. Maar hoe pak je dat eigenlijk het beste aan? Een belangrijke vraag voor jeugdtrainers en –coaches; zij hebben een grote invloed op de persoonlijke en sociale ontwikkeling van jonge sporters. Om trainers en coaches te ondersteunen is daarom het verenigingstraject Coach-de-coach ontwikkeld.

Het verenigingstraject Coach-de-coach leidt binnen een vereniging twee á drie trainersbegeleiders op. Een trainersbegeleider helpt trainers en coaches om hun vaardigheden op pedagogisch vlak verder te ontwikkelen. Trainersbegeleiders geven begeleiding in de praktijk, langs de veld (baan, bad of mat) zodat een trainer of coach direct met de tips aan de slag kan.Trainersbegeleiders leren welke observatietechnieken er zijn, hoe zij hun waarnemingen moeten analyseren en om op een constructieve manier feedback te geven.

Voor vragen kan je contact opnemen met jouw bond. Inschrijven voor het verenigingstraject Coach-de-coach kan hier

De doelen van het Coach-de-coach verenigingstraject zijn:

  • Mensen met een hart voor de vereniging opleiden tot trainersbegeleiders. Zo’n coach begeleidt trainers in de praktijk.
  • Zorgen dat deze trainersbegeleiding een vast onderdeel wordt van het verenigingsbeleid.

Het Coach-de-coach verenigingstraject is opgebouwd uit vijf delen:

  1. Bijeenkomst bestuur

Tijdens deze bijeenkomst bespreken we het belang van draagvlak voor trainersbegeleiding binnen de vereniging. We lichten de rol van de trainersbegeleider binnen de vereniging toe. En samen bespreken we hoe het bestuur trainersbegeleiding onderdeel kan maken van het verenigingsbeleid.

  1. Inspiratie workshop

Tijdens de workshop voor trainers en kader gaan we in op de rol van de trainer. Welke houding en vaardigheden zijn voor een jeugdtrainer gewenst? De aanwezigen verdiepen zich in de 4 inzichten van trainerschap: structureren, stimuleren, individueel aandacht geven en regie overdragen. De rol van de trainersbegeleider binnen de vereniging wordt besproken.
 

  1. Startbijeenkomst trainersbegeleiders

Op de startbijeenkomst gaan we aan de slag met de gewenste houding, kennis over de 4 inzichten en vaardigheden van een trainersbegeleider zoals observeren, analyseren en feedback geven. Op een interactieve manier gaan de aanwezigen aan de slag met hun rol van trainersbegeleider.
 

  1. Praktijkdeel trainersbegeleiders

De trajectbegeleider coacht de trainersbegeleiders bij het observeren en feedback geven aan trainers. Deze coaching vindt plaats in de praktijk van de vereniging: tijdens verschillende trainingen en wedstrijden. De trainers die hieraan meedoen zijn geselecteerd binnen de vereniging. Na het laatste praktijkonderdeel wisselen de trainersbegeleiders hun ervaringen uit om zo ook van elkaar te leren.
 

  1. Evaluatie bestuur

Tijdens deze laatste bijeenkomst delen we ervaringen. We evalueren de opleiding van de trainersbegeleiders. Ook geven we concrete tips over hoe de vereniging trainersbegeleiding op lange termijn binnen de vereniging kan borgen.

Deelname aan dit verenigingstraject bedraagt €300,00. Inschrijven voor het verenigingstraject Coach-de-coach kan hier.

Er zijn geen bijeenkomsten.
Deel dit via: