Begeleidingsgesprekken

Inhoud

De bijscholing is een training in gespreksvaardigheden voor reflectiegesprekken en meer confronterende gesprekken. De cursist leert hoe hij een begeleidingsgesprek voert. Daarbij leert hij aan om in het gesprek zo veel mogelijk de ruimte te geven aan zijn gesprekspartner. 

Voor wie

De bijscholing is bedoeld voor PVB-beoordelaars en leercoaches.

Doelen

De cursist:

  • formuleert persoonlijke doelen voor het voeren van een begeleidingsgesprek, een reflectiegesprek en een confronterend voortgangsgesprek;
  • analyseert de informatie die aanleiding geeft tot het begeleidingsgesprek;
  • voert gesprekken zodanig dat de deelnemer veel ruimte ervaart om zijn gedrag toe te lichten;
  • confronteert zo dat de kans op acceptatie maximaal is;
  • sluit een begeleidingsgesprek af door een nieuw perspectief te bepalen, waarbij de deelnemer zelf zo veel mogelijk het initiatief heeft.


Docmumenten

Meer info
Voor meer informatie kun je contact opnemen met de Academie voor Sportkader via opleidingen@nocnsf.nl.

Opzet

De bijscholing heeft de volgende onderdelen:

  • succesfactoren voor het voeren van begeleidingsgesprekken;
  • vaardigheden die ik nodig heb: welke bezit ik al? Welke nog niet voldoende?
  • voeren van een reflectiegesprek;
  • voeren van confronterende gesprekken;
  • perspectief bepalen.

Duur
Deze bijscholing beslaat één dagdeel.

Deze scholing wordt uitsluitend incompany georganiseerd. Neem voor meer informatie contact op via opleidingen@nocnsf.nl.

Er zijn geen bijeenkomsten.
Deel dit via: