Sporters met gedragsproblematiek

In deze (bij)scholing leer je gedragingen ,die voortkomen uit gedragsproblematiek, te herkennen en vooral te begrijpen in relatie tot jouw manier van handelen als trainer-coach. Observeren en reflecteren van je eigen gedrag is daarom erg belangrijk. Je leert bijvoorbeeld je eigen communicatie en training aan te passen aan de sporter met gedragsproblematiek en zodoende een veilige en gestructureerde sportomgeving te creëren. Je kunt er – kortom – voor zorgen dat sporters met gedragsproblematiek zich thuis voelen bij jou, in je team en binnen je vereniging.

Programma

1e Bijeenkomst maandag 6 november 2017 19:00 tot 22:00 uur Carrefour Welzijnsgroep Emmeloord
2e Bijeenkomst maandag 13 november 2017 19:00 tot 22:00 uur Carrefour Welzijnsgroep Emmeloord

Deel dit via: